OUshop


OUshop, to je nově otevřený prostor určený pro prodej univerzitních předmětů a publikací nejen z pera akademiků Ostravské univerzity, ale také pro setkávání při komornějších kulturních a společenských akcích.