OUshop, Univerzitní obchod a knihkupectví Ostravské univerzity, v pondělí 17. dubna od 17:30 pořádá besedu a představení knihy COVID-19 INFODEMIE. „Jsme rádi, že oba autoři knihy, tedy Václav Moravec i Ladislav Dušek, naše pozvání přijali. Právě tato beseda je otvírákem společných aktivit OUshopu s Nakladatelstvím Academia, které plánujeme pravidelně pořádat,“ doplňuje pozvání vedoucí univerzitního obchodu a knihkupectví Markéta Slivková.

Knihu můžete zakoupit u nás v OUshopu, během akce si ji budete moci pořídit navíc s 20% slevou.

Každý z nás si vybaví množství zpráv, které se valily ze všech stran v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Nová kniha vysokoškolského pedagoga a moderátora Václava Moravce a biostatistika Ladislava Duška COVID-19 INFODEMIE se zabývá právě fenoménem infodemie, tedy šířením nadměrného množství informací, včetně těch nepravdivých či nepřesných, o zdravotním problému.

Společně s Václavem Moravcem a Ladislavem Duškem vystoupí jako host děkan Lékařské fakulty OU Rastislav Maďar.

Anotace knihy:
Kniha se zabývá fenoménem infodemie, tedy šířením nadměrného množství informací, včetně nepravdivých či nepřesných, o zdravotním problému (například o viru, epidemii, pandemii a podobně), které ztěžuje nalezení jeho účinného řešení. Pojem infodemie začala Světová zdravotnická organizace (WHO) používat na počátku roku 2020 –⁠ a to v souvislosti s globálním šířením onemocnění COVID-19. Autorský kolektiv pod vedením Václava Moravce a Ladislava Duška detailně zkoumá faktory, jež k rozvoji infodemie přispívají (například nepřipravenost veřejných zdravotních institucí na zvládání pandemie, politické využívání/zneužívání pandemie, nízká míra mediální a zdravotní gramotnosti populace, informační přetížení společnosti, honba médií za sledovaností a podobně). Dominantní částí publikace jsou projevy infodemie v tuzemské mediální krajině. Kniha je rovněž doplněna o přehledný výkladový slovník zásadních pojmů ve vazbě na potlačování COVID-19 infodemie.

OUshop je název nově otevřených prostor určených pro prodej univerzitních předmětů a publikací nejen z pera akademiků Ostravské univerzity, ale také pro setkávání při komornějších kulturních a společenských akcích. Prodejna je otevřena každý všední den od 9. do 17. hodiny.