Kontakt

Kdo jsme?

Posláním živého online magazínu OU@live je vytvářet obraz Ostravské univerzity jako moderní, inspirativní a vstřícné instituce, která se vedle své primární a sekundární role (vzdělávání, věda a výzkum), zaměřuje také na svou třetí roli – roli instituce, která podporuje společenské, kulturní a občanské aktivity s pozitivním dopadem na společnost, zejména v regionu.

Dělí se na sekci redakční, kde příspěvky píší zejména externí redaktoři a schvaluje je editor a šéfredaktor, a na sekci blogů, které nepodléhají žádné kontrole a jsou prostorem pro názory, komentáře a příběhy jednotlivců. OU@live spravuje Centrum marketingu a komunikace Ostravské univerzity, redaktorská základna ale pokrývá všechny fakulty, vědecká centra i studentské organizace. Budeme rádi, když se bude dále rozšiřovat, proto se neváhejte stát redaktorem nebo blogerem!

Mgr. Michaela Davidová

Šéfredaktorka

michaela.davidova@osu.cz

Mgr. Richard Kuczinský

Redaktor

richard.kuczinsky@osu.cz

Ing. Petra Čubíková

Zástupkyně šéfredaktorky, popularizátorka vědy a tvůrčí činnosti

petra.cubikova@osu.cz

Nela Parmová, DiS.

Editorka za FF, referentka pro vnější vztahy FF OU

nela.parmova@osu.cz

Mgr. Stanislav Janalík

Editor za PřF, PR specialista

stanislav.janalik@osu.cz

Bc. Jan Foltýn

Studentský redaktor

jan.foltyn@osu.cz

Barbora Kalinová

Studentská redaktorka

Bc. Nikol Pagáčová

Korektorka

Bc. Vít Jarolim

Korektor