Kontakt

Kdo jsme?

Posláním živého online magazínu OU@live je vytvářet obraz Ostravské univerzity jako moderní, inspirativní a vstřícné instituce, která se vedle své primární a sekundární role (vzdělávání, věda a výzkum), zaměřuje také na svou třetí roli – roli instituce, která podporuje společenské, kulturní a občanské aktivity s pozitivním dopadem na společnost, zejména v regionu.

Dělí se na sekci redakční, kde příspěvky píší zejména externí redaktoři a schvaluje je editor a šéfredaktor, a na sekci blogů, které nepodléhají žádné kontrole a jsou prostorem pro názory, komentáře a příběhy jednotlivců. OU@live spravuje Centrum marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity, redaktorská základna ale pokrývá všechny fakulty, vědecká centra i studentské organizace. Budeme rádi, když se bude dále rozšiřovat, proto se neváhejte stát redaktorem nebo blogerem!

Mgr. Richard Kuczinský

Šéfredaktor

richard.kuczinsky@osu.cz

Mgr. Adam Soustružník

Vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace

adam.soustruznik@osu.cz

Bc. Jitka Jitřenka Navrátilová

Vedoucí oddělení komunikace a popularizace

jitrenka.navratilova@osu.cz

Mgr. Stanislav Janalík

Editor za PřF, PR specialista

stanislav.janalik@osu.cz

Nela Parmová, DiS.

Editorka za FF, referentka pro vnější vztahy FF OU

nela.parmova@osu.cz

Mgr. Petra Pokorná

Editorka za PdF

petra.kravalova@osu.cz

Ing. Michaela Vachalová

Editorka za FU

michaela.vachalova@osu.cz

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.

Sloupkař

Kamila Haninová

Studentská redaktorka

Bc. Ondřej Sliška

Studentský redaktor

Bc. et Ing. Jana Greplová

Studentská redaktorka, fotografka

Bc. Jan Foltýn

Studentský redaktor

jan.foltyn@osu.cz

BcA. Lucie Ošmerová

Studentská redaktorka

Natálie Rusiňaková

Korektorka

Marie Kozdasová

Studentská redaktorka

Letícia Miguel Barbosa

Studentská redaktorka