Kontakt

Kdo jsme?

Posláním živého online magazínu OU@live je vytvářet obraz Ostravské univerzity jako moderní, inspirativní a vstřícné instituce, která se vedle své primární a sekundární role (vzdělávání, věda a výzkum), zaměřuje také na svou třetí roli – roli instituce, která podporuje společenské, kulturní a občanské aktivity s pozitivním dopadem na společnost, zejména v regionu.

Dělí se na sekci redakční, kde příspěvky píší zejména externí redaktoři a schvaluje je editor a šéfredaktor, a na sekci blogů, které nepodléhají žádné kontrole a jsou prostorem pro názory, komentáře a příběhy jednotlivců. OU@live spravuje Centrum marketingu a komunikace Ostravské univerzity, redaktorská základna ale pokrývá všechny fakulty, vědecká centra i studentské organizace. Budeme rádi, když se bude dále rozšiřovat, proto se neváhejte stát redaktorem nebo blogerem!

Mgr. Michaela Davidová

Šéfredaktorka

michaela.davidova@osu.cz

Mgr. Richard Kuczinský

Redaktor

richard.kuczinsky@osu.cz

Mgr. Stanislav Janalík

Editor za PřF, PR specialista

stanislav.janalik@osu.cz

Nela Parmová, DiS.

Editorka za FF, referentka pro vnější vztahy FF OU

nela.parmova@osu.cz

Mgr. Petra Kravalová

Editorka za PdF

petra.kravalova@osu.cz

Bc. Jan Foltýn

Studentský redaktor

jan.foltyn@osu.cz

Bc. et Ing. Jana Greplová

Studentská redaktorka, fotografka

BcA. Lucie Ošmerová

Studentská redaktorka

Ing. Michaela Vachalová

Editorka za FU

Eva Budirská

Studentská redaktorka

Kamila Haninová

Studentská redaktorka

Marie Linzerová

Studentská redaktorka

Letícia Miguel Barbosa

Studentská redaktorka

Bc. Vít Jarolim

Korektor

Bc. Nikol Pagáčová

Korektorka