Je středa 16. dubna 2003. Tehdejší prezident České republiky Václav Klaus spolu se zástupci devíti dalších žadatelských států podepisuje v Athénách smlouvu o přistoupení deseti zemí do Evropské unie. Téhož roku, 13. a 14. června, rozhodne v celostátním referendu tří čtvrtinová většina z necelých 4,5 milionů volících občanů o souhlasu se smlouvou a 10. července potvrdí výsledky referenda také prezident.

Tím se Česko připojuje k dosud největšímu náboru nových zemí do Evropské unie a o rok později, 1. května 2004, kdy smlouva vyjde v platnost, do unie oficiálně vstupuje. Letos je tomu už 20 let, co jsme členy největšího evropského mezinárodního společenství, na jehož výhody jsme si už natolik zvykli, že si jich v každodenním životě mnohdy ani nevšímáme – přesto nás ale neustále ovlivňují.

Prezident Václav Klaus a předseda vlády Vladimír Špidla podepisují za Českou republiku smlouvu o přistoupení k Evropské unii

Volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, to známe ze školy. Co to ale znamená?

V průběhu prvních několika let členství v EU se občanům Česka postupně otevřela možnost volně vstupovat na pracovní trh ostatních členských států. Zároveň také platí, že EU je celní unií, což umožňuje vývoz bez celních omezení do ostatních členských států, a tím otevírá mnoho investičních příležitostí. Od roku 2007 je Česká republika také součástí Schengenského prostoru, a my tak můžeme po většině Evropy pohodlně cestovat.

Cesta, jak ještě více propojit univerzitu s mezinárodním prostředím. Projekt aliance NEOLAiA byl na Ostravské univerzitě slavnostně zahájen

Díky Evropské unii funguje také uznávání odborných kvalifikací, pro které při vstupu do EU vznikl také zákon č. 18/2004 o uznávání dosaženého vzdělání, tedy diplomů nebo částí studijních programů. Tento mechanismus značně usnadňuje studium na univerzitách v Evropské unii a nabízí tak lépe dostupné příležitosti všem studentům v EU.

Erasmus je skvělý. Poznáš z blízka život a studium v jiné zemi, získáš úplně jiné pohledy na věci, které studuješ, a naučíš se být více zodpovědný a samostatný.

Nejznámějším programem v souvislosti se studiem je Erasmus, jehož počátky v Česku sahají až do roku 1998, kdy se Česká republika zapojuje do evropských vzdělávacích programů. Po vstupu do Evropské unie se pak zahraniční spolupráce prohlubuje a po 20 letech v Evropské unii se mezinárodních výjezdů účastnilo přes 400 tisíc Čechů. Za stejnou dobu navštívilo Českou republiku zhruba 450 tisíc zájemců ze zahraničí.

Chcete získat nové zážitky? Je čas vyrazit na Erasmus+

Tyto příležitosti se ale netýkají jenom studentů vysokých škol. Zahraničních stáží se účastní také univerzitní zaměstnanci a studenti středních a vyšších odborných škol, stejně jako tamní učitelé. Od roku 2014 vzniká také nová podoba programu Erasmus+ s rozšiřujícím zaměřením na všechny sektory vzdělávání a sportu. S výjimkou covidových let využívá možnosti zahraniční mobility na Ostravské univerzitě každoročně přes 200 studentů a zaměstnanců.

Žijeme v době nepřeberných možností a příležitost studovat chvíli v zahraničí patří mezi nejlepší zkušenosti studentského života. „Erasmus je skvělý. Poznáš z blízka život a studium v jiné zemi, získáš úplně jiné pohledy na věci, které studuješ, a naučíš se být více zodpovědný a samostatný,“ komentuje své zkušenosti Nina Kaletová, studentka Pedagogické fakulty, která v tomto semestru vycestovala do Portugalska.

A konečně peníze…

Česká republika dlouhodobě zůstává v plusu, co se týče poměru přijatých a odevzdaných peněz Evropské unii. Ostravští studenti jistě ocení třeba obnovu vozového parku Dopravního podniku Ostrava, štědře financovanou z unijních peněz.

Co je ale pro studenty nejdůležitější, jsou příležitosti, k nimž mají díky mezinárodní spolupráci přístup. Rozpočet programu Erasmus+ za posledních deset let stoupl ze 32,6 milionů euro pro rok 2014 na necelých 90 milionů euro pro letošní rok, ze kterých Česká republika získá necelé 3 miliony.

SharePoint CMS – všechno, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí. Přehledně a na jednom místě

Vedle programu Erasmus+, skrze který se studenti mohou dostat na zahraniční univerzity v několika desítkách cizích zemí, financuje či přímo zaštiťuje Evropská komise také další programy:

  • CEEPUS: Central European Exchange Programme for University Studies
  • AIA: Akademická informační agentura
  • AKTION: AKTION Česká republika – Rakousko
  • DAAD: Německá akademická výměnná služba

Pro více informací se neváhejte obrátit na Centrum mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity nebo navštivte web organizace Dům zahraniční spolupráce.

Počáteční myšlenka, ze které později vzešla Evropská unie tak, jak ji známe dnes, pramenila z potřeby zabránit za každou cenu další válce na evropském kontinentu. I přes současnou napjatou situaci si musíme přiznat, že tento cíl se stále daří, ostatně příští rok oslavíme 80 let od konce druhé světové války.

O autorovi: Student navazujícího magisterského programu Učitelství češtiny a dějepisu a bakalářského programu Sociální pedagogiky na Ostravské univerzitě. Aktivní člen spolku Pisálci z Ostravské, přispívá také do časopisu OFFline. Zaměřuje se na praktické rady pro (nejen) začínající studenty. Sepsal třeba příručku k zapisování předmětů nebo návod Víte určitě, jaká je vaše studentská mailová adresa? Odpověď vás možná překvapí! Kromě psaní se angažuje také v divadelním souboru Osud na Pedagogické fakultě OU.

Úvodní obrázek byl vygenerován umělou inteligencí, konkrétně službou Copilot.