Projekt aliance evropských univerzit NEOLAiA, a tím i spolupráci s dalšími osmi evropskými univerzitami, slavnostně zahájili ve středu 6. března v Koncertním sále Fakulty umění v City Campusu OU zástupci Ostravské univerzity. Prorektorka pro mezinárodní vztahy OU Renáta Tomášková, která stála u zrodu aliance, představila hostům počátky projektu, spolupráci v alianci i její struktury a cíle. Zástupci z řad akademiků, administrativních pracovníků a studentů se poté podělili o své praktické poznatky i dosavadní zkušenosti z mezinárodních aktivit.

Aliance NEOLAiA přináší úzkou spolupráci s osmi univerzitami z různých evropských regionů s cílem propojení různých perspektiv, odborných znalostí i zdrojů. Součástí práce všech mladých evropských společensky odpovědných univerzit je také podpora inovace a pozitivních změn ve svých regionech.

„NEOLAiA pro mě představuje šanci, jak Ostravskou univerzitu ještě více začlenit do mezinárodního prostředí, jak ji ještě úspěšněji a rychleji transformovat tak, aby internacionalizace nebyla jenom otázkou Centra mezinárodní spolupráce, aby to nebyla jenom otázka mobilit, které si často s tímto výrazem spojujeme, ale aby internacionalizace prostoupila všemi agendami a činnostmi Ostravské univerzity,“ uvedl ve svém projevu rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Mnoho nových příležitostí přináší projekt jak všem pracovníkům univerzity, tak studujícím. Jde například o rozvoj pedagogických kompetencí a novou inspiraci pro inovace ve výuce, prostor pro nové formáty mobily nebo podporu síťování akademiků a doktorandů pro sdílení výzkumné praxe a tvorbu společných výzkumných projektů. Na příští rok se připravuje také NEOLAiA Open Science festival, který bude otevřen také ostravské veřejnosti.

Součástí setkání bylo předání jmenovacích dekretů hlavním delegátům pracovních skupin aliance z rukou rektora Ostravské univerzity. A o jaké pracovní skupiny přesně jde?

  • Project Management and Coordination
  • Teaching and Learning
  • Diversity and Inclusion
  • Enhanced Mobility
  • Increasing Regional Research Impact
  • Entrepreneurship
  • Towards a Plurilingual and Intercultural European University
  • Adopting and Sustaining Open Science
  • Digital Transformation (Metaverse)
  • Sustainability and Dissemination

Hlavní koordinaci má na Ostravské univerzitě na starosti Centrum mezinárodní spolupráce OU. Pro spojení či propojení mohou zaměstnankyně a zaměstnanci i studující využívat jednotný e-mail neolaia@osu.cz.

NEOLAiA je aliancí devíti mladých evropských univerzit, které se svým výzkumem, nabídkou vzdělávání i angažovaností pro společnost zapojují do globálních trendů, spolupracují v evropském kontextu a současně každá vidí svou důležitou roli ve svém městě a kraji. Chtějí přispět k tomu, aby regiony mimo hlavní evropské metropole prosperovaly a aby se jejich obyvatelé cítili součástí evropské pospolitosti.