Potkejte své budoucí spolužáky a vyučující přímo v prostorách univerzity. Můžete si prohlédnout učebny a jejich vybavení, projít celou fakultu nebo poslechnout zajímavé přednášky.

Co je ale nejdůležitější – na Dni otevřených dveří v pátek 28. ledna si můžete osobně popovídat se členy vaší budoucí katedry, kteří vám zodpoví veškeré otázky k danému oboru. A pokud by vás třeba zajímalo, jak se na Ostravské studuje, kde jsou v Ostravě ty nejlepší studentské akce a co si rozhodně nenechat ujít, zeptejte se na místě těch nejpovolanějších – zkušených studentů.

Probrat můžete jak samotné studium, tak studentský život, zjistíte také, jaké u nás fungují studentské organizace a jak s nimi můžete spolupracovat. Nezapomeňte se zeptat na možnost studia v zahraničí, protože s Ostravskou máte příležitost vyjet do spousty evropských států, ale taky například do Mexika, Thajska, Japonska, Austrálie nebo Argentiny.

Máme vám toho opravdu spoustu co říct, nejlepší je se za námi stavit osobně.

 

Fakulty Den otevřených dveří pojaly po svém a ukážou se zájemcům o studium každá ve svém stylu. Zúčastnit se můžete komplexních prezentací oborů a kateder a zároveň si prohlédnout a vyzkoušet vybavení a pomůcky, například na Lékařské, Pedagogické a Filozofické fakultě. Stanoviště ve stylu veletrhu vás čekají na Přírodovědecké fakultě a na Fakultě sociálních studií a více individuální pojetí dne otevřených dveří zažijete například na Fakultě umění. Příležitosti k individuálním setkáním a otázkám ale čekejte napříč všemi pracovišti, stejně tak praktické ukázky vybavení a techniky všeho druhu a také informace o možnostech vycestovat do zahraničí. Protože pestrá nabídka partnerských univerzit, se kterými naši akademici udržují výborné vztahy a kam posílají své studenty, je něco, na co jsme na Ostravské velmi hrdí.

Příležitosti k individuálním setkáním a otázkám čekejte napříč všemi pracovišti, stejně tak praktické ukázky vybavení a techniky všeho druhu a také informace o možnostech vycestovat do zahraničí.

Akce je podmíněna příznivou epidemiologickou situací a bude probíhat s ohledem na aktuální pravidla. Aktuální informace o tom, kde se co kdy na Dni otevřených dveří koná, najdete zde:

🟩  Přírodovědecká fakulta

🟦  Lékařská fakulta

🟪  Filozofická fakulta

🟥  Fakulta umění

🟧  Pedagogická fakulta

🟨  Fakulta sociálních studií

Co uvidíte a zažijete:

Výtvarné ateliéry i hudební zkušebny na Fakultě umění

Zájemci o studium výtvarných oborů včetně animovaného filmu nebo nového a velmi žádaného navazujícího magisterského studijního programu Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, mohou vstřebat atmosféru a ducha Fakulty umění na Podlahově 3 v Mariánských horách. Otevřeno tu bude od 9 do 18 hodin. Setkáte se tu s pedagogy, prohlédnete si ateliéry a dílny a získáte podrobné informace o talentových zkouškách nebo podmínkách studia. Pro zájemce o sochařství se navíc nabízí jedinečná příležitost nahlédnout přímo do průběhu klausurních obhajob studentských prací.

Hudební obory vyučujeme na Sokolské třídě 17 v centru Ostravy. Pro zájemce tu bude otevřeno od 10 do 15 hodin. Zjistíte zde vše o studiu dechových, strunných a klávesových nástrojů, studiu sólového zpěvu a také o novém navazujícím magisterském studijním programu Komorní hra, který je otevřen jak pro již fungující komorní soubory, tak pro jednotlivce.

Zajímavé přednášky, experimenty a praktické ukázky na Lékařské fakultě

V moderním kampusu Lékařské fakulty na Syllabově 19 se vám budou věnovat od 13 do 18 hodin. Na prezentaci nejžádanějšího studijního programu – Všeobecného lékařství se vydejte v 15 hodin do učebny ZY 373. A rozhodně si nenechte ujít prohlídku všech pracovišť a představení nelékařských zdravotnických oborů.

Na katedře biomedicínských oborů uvidíte ukázku práce s experimentální hyperbarickou komorou a anaerobním boxem. V Ústavu epidemiologie a ochrany zdraví vám ukážou měření polétavého prachu v ovzduší a způsob hodnocení jeho možných účinků na člověka. V nutriční poradně si diagnostikujete složení těla nebo si změříte klidový metabolismus. V Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence je připravena praktická ukázka porodu a ošetření novorozence. Na všech katedrách a ústavech včetně Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů a Ústavu rehabilitace vás čekají ukázky vybavení, výukových prostor a praktických cvičení.

Přírodovědecká fakulta bude mít stanoviště a la Gaudeamus

Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě bude soustředěn do atria budovy na Chittusiho 10. Od 9 do 18 hodin si zde můžete projít popularizačně vědecké stánky, u kterých se budete bavit i učit zároveň. Samozřejmostí budou exkurze po pracovištích i tipy jak na E-přihlášku nebo poradna, která vám pomůže zorientovat se v jednotlivých oborech. Fakulta chystá také kino a od 13 do 18 hodin stanoviště pro „detailisty“, ti zde zjistí do podrobnosti vše o studiu na Přírodovědecké fakultě, přijímacím řízení, uplatnitelnosti i jednotlivých specializacích.

Veletrh informací na Fakultě sociálních studií doprovodí tvůrčí dílny

Fakulta sociálních studií koncentruje Den otevřených dveří do auly na Českobratrské 16. Akademici i studenti budou od 14 do 18 hodin u řady stanovišť konzultovat s uchazeči a odpovídat na jejich dotazy. Kdo přijde, může na místě probrat vše ohledně studia sociální práce a zdravotně-sociální péče v bakalářských programech nebo specializace v navazujících magisterských programech, které tyto obory rozšiřují o rehabilitaci, sociální práci s rodinou, kriminologii nebo rozvoj a řízení sociální práce.

Zeptat se zde můžete i na velmi žádaný doktorský program Sociální práce a uvidíte také moderní pomůcky užívané při studiu: gerontooblek, který dokáže simulovat obtíže spojené s vyšším věkem, a skutečně roztomilého PARO robota, který je na fakultě teprve od Vánoc. Po celou dobu bude mít program i studentský spolek Zebra, ten chystá kvíz a tvůrčí dílnu „Vyrob si svou tašku“.

Jazyky, psychologie, dějiny umění a mnoho dalších humanitních oborů na Filozofické fakultě

Jste zvědaví a chcete znát odpovědi na otázky proč a jak? Rádi hledáte souvislosti, příčiny a baví vás nalézání řešení problémů? Pokud vás láká práce v médiích, ve státní správě, v nadnárodních firmách, v galeriích či muzeích nebo chcete vyučovat na střední škole, pak jste zde správně.

Většina kateder Filozofické fakulty sídlí na Reální 3 přímo v srdci Ostravy. Tam se setkáte s historiky a historiky umění, češtináři, anglisty a amerikanisty, filozofy, germanisty, slavisty a latiníky. Pokud vás zajímá psychologie nebo sociologie, vydejte se tamtéž. Za románskými jazyky – francouzštinou a španělštinou pak stačí přejít pár desítek metrů na Mlýnskou 5. Všechny katedry mají připraveny čtyři kola prezentací svých studijních programů spojených s prostorem na dotazy v čase od 13 do 18 hodin. Polonistika, rusistika a Seminář latinského jazyka a kultury se chystají ve stejném čase věnovat svým návštěvníkům osobnější individuální formou.

Pedagogická fakulta představí všechny katedry včetně té zaměřené na sport

Vše, co jste se chtěli dozvědět o učitelství a báli jste se zeptat, zjistíte na Pedagogické fakultě na Fráni Šrámka 3 mezi 13:30 a 17:30. Speciální pedagogika, preprimární pedagogika, školní psychologie a učení všech možných předmětů od češtiny, matiky a hudební výchovy, přes informatiku a technickou výchovu až k výchově k občanství, se představí vždy ve čtyřech kolech prezentací s prostorem pro dotazy podobně jako na Filozofické fakultě.

Pokud vás láká studium na Katedře studií lidského pohybu, vydejte se na Varenskou 40a. Najdete tam kromě sportovišť také Centrum diagnostiky lidského pohybu s řadou snímačů a zobrazovacích technologií, které se užívají ke zkoumání biomechaniky pohybu člověka nebo fyziologie zátěže.

 

Všechno o studiu na Ostravské univerzitě najdete na stránkách studujOstravskou.cz. Zkontaktovat se s námi můžete také přes sociální sítě. Těšíme se na setkání na našem Dni otevřených dveří!