Ceny Jantar každoročně oceňují umělce spojené s Moravskoslezským krajem za mimořádné výkony v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury. Nikoho tak jistě nepřekvapí, že mezi oceněnými byly také osobnosti silně spjaté s Ostravskou univerzitou.

Cenu za celoživotní přínos obdržel profesor Rudolf Bernatík, který je s Ostravskou spojen prakticky již od roku 1966, kdy začal vyučovat na Pedagogické fakultě, později dokonce inicioval vznik a stál u zrodu hudební části Fakulty umění OU, čímž se zasadil o významný rozkvět umělecké činnosti v našem regionu. Tento vynikající pianista a pedagog získal za svůj život řadu cen, jako sólista spolupracoval jak s domácí Janáčkovou filharmonií, tak dalšími významnými orchestry.

Autorem fotografií je Petr Hlubek.

Držitelem Ceny Jantar za výtvarné umění se stal vedoucí Ateliéru video, multimédia, performance docent Jiří Surůvka, a to za úspěšné zahraniční výstavy. Mezi jeho dominantní formy uměleckého projevu patři performance, body art, akční umění, ale také malba, objekt, fotografie či digitální obraz. V současné době vystavuje mimo jiné také v bulharské Národní galerii na výstavě Bohemiae Rosa, o čemž jsme psali zde.

V oblasti vážné hudby získal cenu Sólista roku klarinetista doktor Karel Dohnal, který působí jako odborný asistent na Katedře dechových nástrojů. Dohnal je laureátem řady významných mezinárodních soutěží a hojně koncertuje v Česku i po zemích napříč celým světem. V letošním roce byl nominován na hudební Cenu Anděl.

Cenu nazvanou Hudební těleso roku obdrželo Trio barokní hudby. Členem tohoto uskupení je kromě Pavla Hromádky a Tomáše Thona (druhý jmenovaný mimochodem v roce 2017 obdržel cenu rektora OU za významnou uměleckou činnost studentů) také vedoucí Katedry dechových nástrojů profesor Dušan Foltýn. Tento významný hobojista je laureátem mezinárodních soutěží, lektorem hobojových kurzů a porotcem řady soutěží. Vznik posledního CD Tria barokní hudby, nazvaného Staří čeští mistři za hranicemi země, v minulém roce podpořila Ostravská univerzita a Fakulta umění.

Za zmínění jistě stojí také ocenění Jiřího Krhuta & Štěpána Kozuba v kategorii Píseň roku za skladbu Prásknu bičem. Pokud byste tuto ikonickou ostravskou dvojici chtěli slyšet koncertovat naživo, máte možnost! Navštivte 30. září párty Ostravské k třicátým narozeninám univerzity a startu nového semestru. Na programu toho bude mnohem více, vše se dočtete zde nebo na události na Facebooku.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme spoustu profesních i osobních úspěchů!