„Evropská unie přináší Evropě jednotu, mír, prosperitu a členským státům úzkou a vzájemnou spolupráci – Ostravská univerzita tak i díky Evropské unii intenzivně spolupracuje s osmi dalšími evropskými univerzitami v alianci. Záleží nám na směřování EU a zachování jejích nesamozřejmých hodnot, k nimž patří mimo jiné svoboda, demokracie, lidská práva a právní stát. Proto jsme se s ostatními rektorkami a rektory shodli na výzvě, která vybízí k aktivní roli na utváření naší společné budoucnosti. Máme možnost volby, využijme svůj hlas,“ říká rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Společné prohlášení rektorek a rektorů univerzit aliance NEOLAiA

My, rektorky a rektoři členských univerzit aliance evropských univerzit NEOLAiA, si velmi dobře uvědomujeme zásadní význam Evropské unie pro rozvoj našich univerzit i našich regionů. Obracíme se proto společně na naše studenty, vyučující a zaměstnance:

Náš hlas má v utváření budoucnosti Evropy své místo. Zúčastněme se nadcházejících evropských voleb a podílejme se tak na důležitých rozhodnutích, která ovlivní náš kontinent. Náš hlas je cestou k silnější, inkluzivnější Evropě, která dokáže zajistit prosperitu všem a respektovat přitom možnosti planety. Postarejme se o to, aby naše hlasy byly slyšet!

  • Angelica Epple, Univerzita Bielefeld
  • Arnaud Giacometti, Univerzita v Tours
  • Johan Schnürer, Univerzita Örebro
  • Lina Tamutienė, Státní univerzita aplikovaných věd v Šiauliai
  • Petr Kopecký, Ostravská univerzita
  • Mihai Dimian, Univerzita Štěpána Velikého v Sučavě
  • Nicolás Ruiz Reyes, Univerzita v Jaénu
  • Philippos Pouyioutas, Univerzita v Nikósii
  • Vincenzo Loia, Univerzita v Salernu

Prohlášení k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu vydala také Česká konference rektorů spolu s konferencemi rektorů dalších devíti evropských zemí v rámci iniciativy „Univerzity pro osvětu / Universities for Enlightenment“. „Vyzýváme politické představitele kandidující ve volbách, aby zajistili, že evropské a národní politiky zaručí pevný závazek vůči Evropě založený na ochraně lidských práv a svobod,“ uvádí v něm.