Slavnostní zahájení výstavy Bohemiae Rosa se uskuteční v Národní galerii v Sofii (Kvadrat 500) v úterý 17. 8.18.00 (bulharského času) a pro všechny zájemce bude také streamována na facebooku v události k akci.

Výstavní projekt Bohemiae Rosa vycházel ze záměru představit bulharskému divákovi současné české výtvarné umění.

V počáteční fázi vzájemné spolupráce mezi českou a bulharskou stranou se výstavní koncept jevil jako prezentace vybraných uměleckých projevů současné české výtvarné scény. Následujícím krokem byla volba esenciálních obsahů a forem českého kulturního dědictví. Finální kurátorskou platformou celkového aranžmá výstavního projektu se stal koncept multimediální konfrontace současných tvůrčích projevů s odkazem českého baroka, respektive strukturální integrace barokních obsahů a forem v aktuální české výtvarné tvorbě. A možná právě tato významově kontrastní dispozice výstavního projektu byla tím rozhodujícím jazýčkem na váhách, díky níž se „jméno růže“ definitivně stalo mostem snahy nejen o představení současného českého umění, konfrontovaného identifikací barokní tradice v jeho genetické esenci, ale rovněž i mostem ukotveným v naději, že divák, jemuž je znalost barokního fenoménu více teoretickým než v bezprostředním kontaktu formovaným vhledem, bude vybraným vizuálním spektáklem osloven.

Kurátorský a produkční tým je složen ze členů či spolupracovníků PdF a bulharské Národní galerie. Původní myšlenka na tento výstavní projekt se zrodila před třemi lety během rozhovorů s českým umělcem s bulharskými kořeny, Lyube Petrovem a kurátory Janem Melenou a Terezou Čapandovou. Myšlenka dala vzniknout konceptu, navázala se spolupráce s Národní galerií v Sofii, rozšířil se kurátorský a produkční tým a Pedagogická fakulta do projektu přizvala také členy z Fakulty umění a Filozofické fakulty OU. Nyní jsme ve finále a doufáme, že výsledek v podobě výstavy i publikace k výstavě diváka i čtenáře potěší,“ přibližuje zákulisí výstavního projektu Tomáš Koudela, kurátor výstavy.

Bohemiae Rosa je mapa českých zemí v podobě růže. Autorem mapy, nepochybně jedné z barokních vizuálních ikon, je slezský kartograf Kristian Vetter. Mědiryt je dílem augšpurského rytce Wolfganga Kiliana. Mapa Bohemiae Rosa byla vytvořena pro historické a vlastivědné dílo Epitome historica Rerum Bohemicarum Bohuslava Balbína.

Bohemiae Rosa je však také názvem výstavního projektu připraveného pro Národní Galerii v Sofii. Kurátoři výstavy Bohemiae Rosa si při volbě názvu byli vědomi subtilně disonantních významových souvislostí, které budou zajisté rezonovat s kulturně historickými kontexty, v nichž je předmětný rostlinný fenomén, ve spojení s geografickým určením, ukotven v poněkud odlišných sémantických polích.

Výstavní projekt Boehemiae Rosa je konceptuálně triangulován významovými strukturami Orbis pictus, Theatrum sacrumTheatrum mundi, jež se k jednotlivým vizuálním sekvencím vztahují dvojznačně, jako volný teoreticko-interpretační rámec, ale také jako konzistentní kulturně-historická platforma.

Vystavující umělci: Piotr Ambroziak, Daniel Balabán, Milan Cieslar, Jiří David, Pavel Forman, Viktor Frešo, Vladimír Havlík, Adéla Janská, Michal Kalhous, Martin Kocourek, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Jan Krtička, Petr Lysáček, Jan Melena, Stefan Milkov, Petr Motyčka, David Možný, Libor Novotný, Kateřina Olivová, Jiří Petrbok, Lyube Petrov, Gabriela Pienias, Zbyněk Sedlecký, Helena Sequens & Adam Stanko, Marek Schovánek, Paulina Skavová, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Jakub Špaňhel, Ivana Štenclová, Dan Trantina

Kurátor: Tomáš Koudela
Kurátorská spolupráce: Yana Bratanova, Tereza Čapandová, Jan Melena
Výstava potrvá do 17. 10. 2021.
K výstavě vyjde trojjazyčná publikace.