Ostravská univerzita je významnou vzdělávací i vědeckovýzkumnou institucí a klade důraz také na tzv. třetí roli univerzity – roli společenskou a kulturní. Je výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění v Ostravě i v celém kraji. Do kulturního spektra univerzita vnáší různorodé a sofistikované podněty. Jedním z nich je i podpora nově vydaného CD Staří čeští mistři za hranicemi země. Na jeho vydání se významným způsobem podíleli MgA. Tomáš Thon, Ph.D., který byl v roce 2017 oceněn Cenou rektora OU za významnou uměleckou činnost studentů univerzity jako tehdejší čerstvý absolvent doktorského studijního programu, a prof. MgA. Dušan Foltýn, vedoucí katedry dechových nástrojů Fakulty umění OU. Ta také finančně podpořila realizaci výroby tohoto hudebního nosiče.

Nová nahrávka Tria barokní hudby ve složení Pavel Hromádka – trubka, Dušan Foltýn – hoboj a Tomáš Thon – varhany vydaná ostravskou firmou Stylton volně tematicky navazuje na předchozí tituly zkušeného komorního souboru. Tentokrát je dramaturgicky zaměřena na hudbu starých českých mistrů, které životní osudy zavály daleko od jejich rodiště. Pestrý repertoár je tvořen premiérovými nahrávkami skladeb, které si interpreti dle dobových zvyklostí upravili pro nástrojové obsazení svého souboru, a neznámých či teprve nedávno publikovaných varhanních děl. Netradiční zvuková kombinace trubky a hoboje je podpořena také mimořádnými témbrovými kvalitami varhanních rejstříků, jimiž disponuje nedávno postavená kopie původního nástroje v kostele sv. Valentina v Příboře. Nové CD tak určitě slibuje unikátní posluchačský zážitek.