Do budovy Fakulty umění na Černé louce se přestěhuje hudební část Fakulty, která byla doteď v zapůjčené budově na Sokolské ulici v centru. Zázemí tu budou mít i studenti digitálního vizuálního umění. Výtvarná část Fakulty zůstává v Mariánských horách na Podlahově ulici.

Vše o City Campusu na Černé louce na webových stránkách citycampus.cz

Klastr umění a designu, jak se elegantní bílo-černá budova v City Campusu jmenuje, nabídne v prvé řadě unikátní podmínky komorního sálu pro 242 diváků včetně míst pro imobilní osoby s akustikou designovanou speciálně pro komorní hudbu. Poslech zde bude stejně kvalitní na všech místech v sále, a to bez nutnosti elektronického zesílení zvuku.

Tím vzniká několikavrstvá konstrukce, kde se střídají materiály různé hmotnosti a hustoty se vzduchovými mezerami. Tato skladba pak představuje maximálně efektivní konstrukci bránící šíření zvuku v různých frekvenčních pásmech.

„Z hlediska stavební akustiky je sál řešen jako samostatný celek, takzvaná budova v budově, kde nosné konstrukce komorního sálu jsou po celém svém obvodu odděleny od okolních konstrukcí zbytku budovy. Toto je provedeno z důvodu eliminace možného přenosu zvuku a vibrací konstrukcemi do sálu, a tím zachování maximální tichosti ve vnitřním prostoru sálu. Konstrukce komorního sálu je navržena z železobetonových sloupů, mezi kterými jsou provedeny vyzdívky těžkými vápenopískovými cihlami. Po obvodu jsou pak provedeny předstěny ze sádrokartonových konstrukcí. Tím vzniká několikavrstvá konstrukce, kde se střídají materiály různé hmotnosti a hustoty se vzduchovými mezerami. Tato skladba pak představuje maximálně efektivní konstrukci bránící šíření zvuku v různých frekvenčních pásmech. Na stejném principu střídání materiálů jsou řešeny i podlahy a strop,“ popisuje inženýr Ondřej Fabián z ostravského projektového studia Kania a.s.

Věříme, že bude nový kampus s komorním sálem lákat studenty klasické hudby z celého světa, kteří by se nejspíš jinak do Ostravy nikdy nepodívali.

„Komorní sál domácím přinese opravdu luxusní hudební zážitky, nejen díky vynikající akustice, ale právě díky interpretům, hudebníkům, kteří Fakultu umění absolvovali, studují zde nebo zde jako pedagogové připravují nadějné talenty. Věříme, že bude nový kampus s komorním sálem lákat studenty klasické hudby z celého světa, kteří by se nejspíš jinak do Ostravy nikdy nepodívali,“ říká doktor Michal Bárta z Fakulty umění a dodává, že Fakulta počítá s tím, že bude pro komorní sál připravovat vlastní koncertní sezónu, tak jako to dělá filharmonie nebo divadlo.

Akustika je něco, na čem se v souvislosti s novou budovou pracovalo velmi usilovně. „Na zvukových vlastnostech nového komorního sálu spolupracovali hudební mistři Fakulty umění a jeho prostorovou akustiku řeší společnost Aveton, která se dnes věnuje stavbě nového koncertního sálu v Brně a podílí se i na stavbě koncertního sálu pro filharmonii tady v Ostravě,“ upozorňuje Michal Bárta a dodává, že v budově bude také operní studio nebo muzikoterapeutická laboratoř.

Studenti Fakulty umění budou moct v kampusu využívat 35 učeben a 15 cvičeben. Díky větší kapacitě může Fakulta otevřít nové obory a přijmout více studentů.

Každého, kdo vstoupí do takové cvičebny nebo učebny, jistě zaujme nepravidelný půdorys, kdy je jedna ze stěn zešikmená. Tento princip řešení je navržen kvůli zlepšení prostorové akustiky místnosti. Lichoběžníkový tvar umožní eliminovat pingpongový efekt, takže se zvuk rozmělní lépe než v klasické obdélníkové místnosti.

Na akustické podmínky se dbalo i při návrhu a výstavbě cvičeben a učeben. „Vytápění je vedeno v podlaze tak, aby se eliminovaly přenosy zvuků do dalších místností. Na podobném principu je pak řešena i vzduchotechnika, kdy každá akusticky řešená místnost má vlastní komorové tlumiče na přívodním i odvodním potrubí, které eliminují šířící se zvuk potrubím. Každého, kdo vstoupí do takové cvičebny nebo učebny, jistě zaujme nepravidelný půdorys, kdy je jedna ze stěn zešikmená. Tento princip řešení je navržen kvůli zlepšení prostorové akustiky místnosti. Lichoběžníkový tvar umožní eliminovat pingpongový efekt, takže se zvuk rozmělní lépe než v klasické obdélníkové místnosti,“ vysvětluje inženýr Ondřej Fabián.

„Pro naše studenty to znamená to, že už nebudou vzájemně slýchat trubku s hobojem, zkrátka se bude dát ve všech místnostech v budově v klidu a profesionálně pracovat. V neposlední řadě je třeba zmínit také špičkové hudební nástroje včetně dvou koncertních křídel Steinway & Sons, každé v hodnotě bezmála 5 milionů korun, které budou skladovány ve speciálním klimatizovaném skladu a jsou součástí vybavení kampusu. Na těchto křídlech pak mohou studenti cvičit, a hlavně koncertovat,“ uzavírá Michal Bárta.