Jak vznikalo ostravské Tvůrčí centrum?

Předtím, než se Fakulta umění rozhodla podat žádost o téměř devadesátimilionovou investici do infrastruktury, potýkala se s problémem nedostatku odpovídajícího špičkového vybavení pro vzdělávání budoucích hudebníků a výtvarných umělců. V okamžiku, kdy Ministerstvo školství a tělovýchovy vyhlásilo pro vysoké školy výzvu s možností čerpat investice z evropských fondů, na fakultě začal vznikat právě projekt Tvůrčího centra Fakulty umění. Nejen pedagogové z Fakulty umění věnovali realizaci projektu spoustu času. Jako univerzita můžeme být hrdí na to, že se nám podařilo vybudovat v Ostravě takto jedinečné vzdělávací umělecké centrum. V rámci České republiky máme opravdu výjimečnou sestavu technologických celků v oblasti digitálních médií.

„Tvůrčí centrum FU představuje koncepci specializovaných celků zahrnujících moderní technologie, nástrojové vybavení, které má sloužit výukovým a tvůrčím činnostem v rámci studijních programů Hudební a Výtvarná umění. Cílem projektu je vytvoření odborného prostředí, ve kterém se propojuje stávající, tradiční koncept uměleckého vzdělávání s práci s technologiemi a moderním vybavením, jež odpovídají současným vzdělávacím podmínkám umělecké praxe a produkčních aktivit,“ řekl k cíli projektu děkan FU František Kowolowski.

Nyní se právě i díky otevření Tvůrčího centra změnila koncepce výuky, například díky nově akreditovaným oborům lze na naší univerzitě studovat tvůrčí umění s úplně novými možnostmi, které přinesly získané technologie. „Tradiční umělecké vzdělávání propojujeme s technologiemi a moderním vybavením. Nyní u nás mají studenti možnost vyzkoušet si praktické postupy a procesy přímo ve výuce, studijní obory jsou více provázané s potřebami trhu práce v kreativních odvětvích,“ řekla Dana Starostková, manažerka projektu.

 

A jaké vybavení se podařilo do nového Tvůrčího centra získat?

Univerzitě se podařilo získat špičkové vybavení z hudební, výtvarné i technologické oblasti. Mimo jiné přibyly dvě špičková koncertní klávesová křídla Steinway&Sons, dalších 22 klávesových nástrojů nebo unikátní strunné nástroje, jako je mistrovská viola a violoncello. Dechové nástroje byly doplněny o několik druhů klarinetů a to barokní, klasicistní a basetový, chalumeau či hoboj d´amore. Obecně došlo k výraznému zvýšení úrovně hudebního vybavení univerzity. „Výběru klavírů a objednávce stavby cembal předcházela poměrně náročná příprava spočívající ve specifikaci nástrojů, které jsme potřebovali vybrat. To znamená, že jsme museli přesně pojmenovat, kolik nástrojů, jakého typu, velikosti, barvy a kvality potřebujeme. Po přihlášení účastníků výběrového řízení to znamenalo především komplikovanou a náročnou organizační práci,“ řekl Lukáš Michel, vedoucí katedry klávesových nástrojů Fakulty umění, který se na organizaci projektu podílel.

Nešlo přitom jen o výběr nástrojů, ale i o administrativní práci, logistiku nebo komunikaci s výběrovou komisí. A jaká byla největší odměna pro všechny zúčastněné? „Největší odměnou bylo, když začaly postupně nástroje přijíždět, z čehož měli radost všichni, kteří se podíleli na organizaci projektu i jinak zainteresované osoby. Všem svým spolupracovníkům za to děkuji, zejména paní manažerce projektu Daně Starostkové,“ dodal Michel.

Vznikly také ateliéry a počítačová učebna se softwary pro tvorbu grafiky, kresby nebo animace. Nakoupeny byly technologie jako například UV tisk, 3D tiskárna, řezací digitální plotr a další. Proč jsou tyto nové technologie pro umění důležité? „V současném uměleckém provozu i ve vysokém školství v oblasti umění dochází k rychlému rozvoji digitálních médií. A to těch, kde výstupem jsou fyzické produkty například 2D tisk a 3D tisk, tak médií na bázi virtuálních projektů. Na ty si nemůžeme sáhnout, ale jsou čím dál více součástí multimediálních projektů, interaktivních projektů, jako jsou třeba počítačové hry,“ řekl o nových směrech v umění vedoucí katedry grafiky a kresby Fakulty umění Marek Sibinský. „Je nezbytné, aby na tyto trendy a rozvoje médií vysokoškolská pracoviště reagovala,“ dodal.

Tvůrčí centrum poskytne špičkové vybavení a nové možnosti především studentům Fakulty umění. Věříme proto, že díky novému vybavení budou dále studenti maximálně rozvíjet své talenty, a dosáhnou tak maximálních úspěchů v umělecké sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Za fotografie děkujeme Patrícii Grundzové.