Jak vznikalo ostravské Tvůrčí centrum?

Předtím, než se Fakulta umění rozhodla podat žádost o téměř devadesátimilionovou investici do infrastruktury, potýkala se s problémem nedostatku odpovídajícího špičkového vybavení pro vzdělávání budoucích hudebníků a výtvarných umělců. V okamžiku, kdy Ministerstvo školství a tělovýchovy vyhlásilo pro vysoké školy výzvu s možností čerpat investice z evropských fondů, na fakultě začal vznikat právě projekt Tvůrčího centra Fakulty umění. Nejen pedagogové z Fakulty umění věnovali realizaci projektu spoustu času. Jako univerzita můžeme být hrdí na to, že se nám podařilo vybudovat v Ostravě takto jedinečné vzdělávací umělecké centrum. V rámci České republiky máme opravdu výjimečnou sestavu technologických celků v oblasti digitálních médií.

“Tvůrčí centrum FU představuje koncepci specializovaných celků zahrnujících moderní technologie, nástrojové vybavení, které má sloužit výukovým a tvůrčím činnostem v rámci studijních programů Hudební a Výtvarná umění. Cílem projektu je vytvoření odborného prostředí, ve kterém se propojuje stávající, tradiční koncept uměleckého vzdělávání s práci s technologiemi a moderním vybavením, jež odpovídají současným vzdělávacím podmínkám umělecké praxe a produkčních aktivit,” řekl k cíli projektu děkan FU František Kowolowski.

Nyní se právě i díky otevření Tvůrčího centra změnila koncepce výuky, například díky nově akreditovaným oborům lze na naší univerzitě studovat tvůrčí umění s úplně novými možnostmi, které přinesly získané technologie. „Tradiční umělecké vzdělávání propojujeme s technologiemi a moderním vybavením. Nyní u nás mají studenti možnost vyzkoušet si praktické postupy a procesy přímo ve výuce, studijní obory jsou více provázané s potřebami trhu práce v kreativních odvětvích,“ řekla Dana Starostková, manažerka projektu.

A jaké vybavení se podařilo do nového Tvůrčího centra získat?

Univerzitě se podařilo získat špičkové vybavení z hudební, výtvarné i technologické oblasti. Mimo jiné přibyly dvě špičková koncertní klávesová křídla Steinway&Sons, dalších 22 klávesových nástrojů nebo unikátní strunné nástroje, jako je mistrovská viola a violoncello. Dechové nástroje byly doplněny o několik druhů klarinetů a to barokní, klasicistní a basetový, chalumeau či hoboj d´amore. Obecně došlo k výraznému zvýšení úrovně hudebního vybavení univerzity. “Výběru klavírů a objednávce stavby cembal předcházela poměrně náročná příprava spočívající ve specifikaci nástrojů, které jsme potřebovali vybrat. To znamená, že jsme museli přesně pojmenovat, kolik nástrojů, jakého typu, velikosti, barvy, kvality potřebujeme. Po přihlášení účastníků výběrového řízení to znamenalo především komplikovanou a náročnou organizační práci,” řekl Lukáš Michel, vedoucí katedry klávesových nástrojů Fakulty umění, který se na organizaci projektu podílel.

Nešlo přitom jen o výběr nástrojů, ale i o administrativní práci, logistiku nebo komunikaci s výběrovou komisí. A jaká byla největší odměna pro všechny zúčastněné? “Největší odměnou bylo, když začaly postupně nástroje přijíždět, z čehož měli radost všichni, kteří se podíleli na organizaci projektu i jinak zainteresované osoby. Všem svým spolupracovníkům za to děkuji, zejména paní manažerce projektu Daně Starostkové,” dodal Michel.

Vznikly také ateliéry a počítačová učebna se softwary pro tvorbu grafiky, kresby nebo animace. Nakoupeny byly technologie jako například UV tisk, 3D tiskárna, řezací digitální plotr a další. Proč jsou tyto nové technologie pro umění důležité? “V současném uměleckém provozu i ve vysokém školství v oblasti umění dochází k rychlému rozvoji digitálních médií. A to těch, kde výstupem jsou fyzické produkty například 2D tisk a 3D tisk, tak médií na bázi virtuálních projektů. Na ty si nemůžeme sáhnout, ale jsou čím dál více součástí multimediálních projektů, interaktivních projektů jako jsou třeba počítačové hry,” řekl o nových směrech v umění vedoucí Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Marek Sibinský. “Je nezbytné, aby na tyto trendy a rozvoje médií vysokoškolská pracoviště reagovala,” dodal.

Tvůrčí centrum poskytne špičkové vybavení a nové možnosti především studentům Fakulty umění. Věříme proto, že díky novému vybavení budou dále studenti maximálně rozvíjet své talenty a dosáhnou tak maximálních úspěchů v umělecké sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Za fotografie děkujeme Patrícii Grundzové