Nejprve si rozmysli, jakou formou chceš studovat. Máš na výběr buď prezenčně nebo kombinovaně.

Prezenčně znamená, že docházíš každý týden do školy na přednášky a semináře. Neznamená to, že bys během toho nemohl stíhat práci, stačí být jen trošku šikovný. Navíc ti zůstává status studenta, a to až do 26. roku života, pokud pořád studuješ. To znamená, že stát za tebe platí pojištění, dává ti slevy na daně a všechny další výhody, které ti zajistí karta ISIC.

Kombinovaně znamená, že do školy chodíš jednou za týden nebo jednou za dva týdny na celý den a pak máš zkoušky. Je to mnohem pohodlnější, když chceš pracovat – stačí si několikrát za semestr vzít volno v práci na celý den – ale zase nemáš status studenta.

Kde chceš učit?

Ostravská univerzita nabízí všechny představitelné možnosti v oblasti pedagogiky. Tady máš stručný přehled, co studovat pro jaký typ školy:

Školka: Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě (dá se studovat prezenčně nebo kombinovaně).

První stupeň základní školy: Učitelství pro první stupeň základní školy na pedagogické fakultě (prezenčně nebo kombinovaně).

Druhý stupeň základní školy a střední škola: Tady máš přehled všech dostupných učitelských oborů, které Ostravská univerzita nabízí. Jedná se o bakalářské studijní programy, po jejichž absolvování budeš muset studovat ještě navazující magisterský program, abys pak mohl učit. Nejprve si v tom ale udělej trochu pořádek – zaškrtni si, jestli chceš studovat prezenčně nebo kombinovaně, a tím si snížíš počet všech nabízených programů na polovinu.

U každého studijního programu se podívej, jestli je určený pro ZŠ nebo pro SŠ. Pokud je v názvu pouze „se zaměřením na vzdělávání“ a studuje se na filozofické nebo přírodovědné fakultě, jedná se vždy o učitelství pro střední školy.

Obory, které studuješ na Pedagogické fakultě, mají vždy v názvu buď „pro ZŠ“ nebo „pro SŠ“.

Dej si hlavně pozor, aby ses přihlásil na studijní program, který je se zaměřením na vzdělávání! Jinak budeš muset po vystudování absolvovat ještě celoživotní studijní program pedagogické minimum.

Dále si zkontroluj, jestli opravdu máš ten obor, který chceš, a jestli se jedná o učitelství pro základní nebo pro střední školy. U bakalářského studijního programu to ještě není tak stěžejní. Je možné studovat na bakaláře učitelství pro ZŠ a na navazující magisterské jít na učitelství pro SŠ – pozor, pouze pokud to daná katedra, která předměty vyučuje, umožňuje, a pokud tě takové bakalářské studium dostatečně připraví na přijímací zkoušky na navazující magisterské! Vždy je lepší studovat stejného bakaláře i magistra. O tom, kde můžeš učit, ale rozhoduje magisterský titul. Pokud uděláš bakaláře pro SŠ, ale magistra pro ZŠ, nemůžeš učit na střední škole. Pokud to uděláš obráceně – bakalář pro ZŠ a magistr pro SŠ, tak můžeš učit na střední škole (a na druhém stupni ZŠ).

Jak studovat více škol současně, pracovat a bohémsky žít?

Co to je ten dvouobor?

V učitelských dvouoborových programech máš dva studijní předměty, které pak budeš moct v praxi učit. Jeden z nich ale budeš studovat jako „maior“ a druhý jako „minor“.

Maior znamená „hlavní“. Z tohoto oboru tedy budeš psát svou závěrečnou práci a možná v něm budeš mít o pár předmětů navíc, než kolik bys jich měl, kdybys jej studoval jako minor.

Minor znamená „vedlejší“. Nebudeš z něho psát závěrečnou práci a budeš toho mít o trochu méně, než kdybys jej měl jako maior.

Jak si vybrat dvouobor?

Ostravská univerzita nabízí všechny možné kombinace, jaké si jen dokážeš představit. Nemusíš se omezovat na tradiční aprobace, jako jsou třeba čeština a dějepis nebo matematika a fyzika. Můžeš studovat úplně cokoliv, co tři fakulty, které připravují budoucí učitele, nabízí.

Přírodovědecká fakulta připravuje učitele matematiky, fyziky, informatiky, geografie, biologie a chemie.

Filozofická fakulta vyučuje český jazyk, anglický jazyk, historii, základy společenských věd, dějiny umění a cizí jazyky: francouzština, němčina, španělština, ruština a polština.

A na Pedagogické fakultě si můžeš vybrat z výtvarné výchovy, hudební výchovy, pedagogiky, psychologie a tělesné výchovy. Tyto předměty můžeš studovat v kombinaci s jakýmikoliv dalšími předměty ze všech fakult, a to pro střední i základní školy.

Čistě na Pedagogické fakultě pak můžeš studovat ještě předměty pro základní školy, jakými jsou: český jazyk, anglický jazyk, informační a komunikační technologie, matematika, občanská výchova, technická výchova, výchova ke zdraví.

A poslední možností je studium sbormistrovství a hudební výchovy pro střední školy, jež rovněž studuješ pouze na Pedagogické fakultě.

Jestli víš, že tě baví učit, a víš přesně, co chceš učit, tak do toho běž. Je sice fajn myslet i na praktickou stránku věci – třeba pro učitele dějepisu a základů společenských věd bude náročnější najít si práci než pro učitele češtiny a dějepisu. Takže i s tím trochu kalkuluj, ale nenuť se do ničeho, co tě nebaví – ono těch věcí, které tě při studiu nebudou bavit, bude i tak dost.

Jako maior si zvol to, co tě baví více, v čem bys chtěl dělat nějaký ten výzkum na bakalářku nebo co ti jde lépe. Státnice pak stejně budeš dělat z obou předmětů, takže to tak velký vliv nemá.

Může to znít složitě, ale nehledej v tom žádnou vědu. Postupuj jednoduše:

  1. Vyber si kombinaci předmětů, kterou chceš učit
  2. Rozhodni se, jestli ti stačí 2. stupeň ZŠ nebo chceš i na SŠ
  3. Najdi si obor v seznamu a podej přihlášku
  4. Vše ostatní je problém tvého budoucího já

A když chceš učit na vysoké?

Studuj, co tě opravdu baví. Budeš si muset udělat doktorát a pak to budeš moct učit na univerzitě a dělat výzkum. Je to dlouhá cesta, ale není nemožná. A jestli to opravdu myslíš vážně, snaž se být aktivní ve výzkumu a veřejném životě na fakultě už během studia. Uděláš si přátele mezi ostatními akademiky, a když se staneš opravdovou součástí dané katedry, budou tak nějak všichni předpokládat, že se k nim nakonec přidáš a půjde o přirozený proces.

Tak hodně štěstí ve studiu. A koukej být dobrým učitelem.

O autorovi: Student navazujícího magisterského studia učitelství češtiny a dějepisu na Filozofické fakultě a sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě OU. Je stydlivý, přemýšlivý extrovert, který hodně času tráví v čajovně u dýmky. Zajímá se o společenské vědy a v budoucnu chce učit na střední škole. Rád poskytuje dobré rady svým spolužákům – v minulosti přinesl praktickou příručku k zapisování předmětů či návod Jak studovat více škol současně, pracovat a bohémsky žít?