Talentovaní studenti se zájmem o přírodní vědy mají díky CVVPT možnost si osahat znalosti z vysokoškolských učebnic. Centrum nadaným žákům nabízí péči i rozvoj, pro které není v jejich školách úplně prostor. Mezi chráněnci, se kterými CCVPT PřF Ostravské univerzity pracuje, se ale začínají objevovat také nadaní ze základních škol.

„Stojím si za tím, že nadaní žáci a studenti potřebují nové výzvy, nové objevy i motivaci nad rámec běžného školního vyučování. Tam, kde končí běžné školní učebnice, nastupujeme my. Snažíme se zpřístupnit talentovaným studentům všechny znalosti, na které u nich ve škole třeba není prostor. Dlouhodobě spolupracujeme s Mensou ČR a jsem si jistá, že u nás jim jsme schopní připravit plán rozvoje na míru,“ říká vedoucí CVVPT, docentka Jana Škrabánková.

 

Jedenáctiletý talent objevuje svět chemie na Přírodovědecké fakultě

Zhruba před rokem hledala paní doktorka Martina Vortelová-Baričáková pomoc pro rozvíjení talentu svého jedenáctiletého syna. Nakonec se zrodilo spojení s CVVPT PřF OU. „Na webových stránkách centra jsem našla kontakt na paní docentku Škrabánkovou. Požádala jsem ji o pomoc s dalším rozvojem synova přírodovědného nadání. Jeho zájem o chemii totiž přerostl možnosti jeho školy i kroužků. Původně jsem doufala hlavně v nasměrování a podporu. Dostalo se nám toho ale mnohem víc. Paní docentka Škrabánková to vzala jako výzvu a ve spolupráci s docentkou Danou Kričfaluši domluvila našemu Honzovi chemického parťáka, bakaláře Martina Haroka, se kterým se pravidelně setkává a objevuje taje světa chemie. Je úžasné vidět nadšení syna z každého setkání i to, jak si spojuje informace do širšího kontextu,“ popisuje doktorka Martina Vortelová-Baričáková zkušenost s mimořádnou podporou pro svého syna ze strany CVVPT.

 

Nadšení z chemického světa nezastavila ani koronavirová pandemie

Hlavní je ale nadšení jedenáctiletého syna, který se teď může dostat i k znalostem, které většina jeho vrstevníků nechává bez povšimnutí. „Prostě se chci dozvědět víc. Víc o tom, jak vznikl a funguje svět kolem mě z chemického hlediska. S Martinem při našich chemických setkáních neděláme banální a nudné věci jako v běžných kroužcích. Bavíme se třeba o stavbě atomu, chemickém složení vesmíru, radioaktivitě, reakcích prvků a anomáliích kdečeho. Taky se mi líbí, že Martin je pro mě sice učitel, ale zároveň i kamarád, se kterým si můžu o všem, co mě zajímá, normálně pokecat,“ vysvětluje Honza.

Spolupráci zatím nenarušila ani koronavirová pandemie. „Přešli jsme jen do online prostředí. Pravidelně se potkáváme přes Skype a materiály k tomu, co zrovna řešíme, a odkazy na videa i prezentace posílám Honzovi na e-mail. Je fajn vidět, jak si Honza všímá, kam až chemie zasahuje, a že si i sám hledá informace a zajímá se o spoustu věcí,“ potvrzuje Honzův mentor, Bc. Martin Harok.