Děkan Fakulty sociálních studií (FSS) docent Oldřich Chytil a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman 2. června podepsali memorandum o spolupráci a potvrdili tak, že dosavadní spolupráci budou dále rozvíjet a prohlubovat.

„Práce v sociální oblasti je prioritou kraje a chceme ji povznést na vyšší úroveň. Dobrá praxe již nestačí, aby prospěch obyvatel rostl, je nutné zapojit i teorii – tedy vědu a výzkum,“ uvedl důvody pro spolupráci Svatomír Recman s tím, že samotné memorandum není cíl, ale prostředek zlepšování sociálních služeb v kraji.

„Chceme naše studenty vzdělávat pro praxi, ne teorii. Tím, že máme zpětnou vazbu z praxe, jsme schopni připravovat odborníky, které sociální instituce potřebují. I díky této spolupráci je minimum našich absolventů nezaměstnaných,“ vysvětlil děkan FSS a dodal, že fakulta je pro kraj zárukou té nejvyšší kvality, neboť je jednou ze dvou fakult v Česku, na které lze získat titul docent v této oblasti.

Ostravská univerzita tedy kraji poskytne ty nejlepší odborníky, kteří mu pomocí vědy a výzkumu pomohou zefektivnit jeho práci. Studenti FSS tak zase získají tolik ceněnou praxi a praktická témata pro své magisterské, disertační a jiné práce.

Konkrétní oblasti spolupráce mohou být například protidrogová prevence, pečovatelské služby nebo prevence kriminality. Náměstek se také vyjádřil, že jedním z cílů je společně lépe dosáhnout na finance z Evropské unie.

Foto: Jan Fric