Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Stáhnout (PDF, 389KB)


Promyšlenou a nápaditou výuku jazyka, v níž se využívá současných technologií, představily budoucí angličtinářky. Obavy z možného přesycení studentů rozptýlily zkušenosti z praxe – zdá se totiž, že hra založená na práci s moderními audiovizuálními pomůckami nejen přitahuje a hned tak neomrzí, ale představuje rovněž vysoce efektivní formu výuky, snadno přizpůsobitelnou rozdílné jazykové úrovni studentů. Zdá se, že ideál individuálního pokroku každého studenta učinil další krok ke svému naplnění.
Také jste přesvědčeni, že film zabíjí literaturu, a do literární výuky rozhodně nepatří? Budoucí bohemisté se pokusili tuto obavu rozptýlit. Představili modelovou hodinu, v níž se obě média srovnávají, takže se mohou vyjevit jejich silné i slabší stránky. Především ale potvrdili, že k sobě patří a že jejich srovnání může být obohacením pro oba vypravěčské sourozence – film i jeho starší sestru. Dokážeme-li totiž do hry vrátit představivost, již si spojujeme se čtením, a nenecháme-li si filmem vnutit její jedinou podobu, nebudeme o literaturu ochuzeni, ale naopak obohaceni filmem jakožto jednou z možných realizací / adaptací knižního příběhu. Nic nám přitom nebrání hodnotit film nezávisle na literatuře jako svébytný umělecký projev, stejně oprávněně jej ale můžeme vztahovat ke knize, z níž vyšel. Ostatně není výjimkou, že po zhlédnutí filmu vyhledáváme možnost prodlouženého – a nezřídka intenzivnějšího – pobytu ve fikčním světě, jenž nás zprvu zaujal na plátně či na obrazovce. Film jakožto rychlé médium nepochybně dokonale souzní se stále se zrychlujícím světem kolem nás (a může být pro studenty praktičtějším způsobem, jak se vyrovnat s požadovanou látkou), zatímco čtení stojí této zběsilé, zneklidňující a ničivé rychlosti v cestě. Kniha se tak vedle svých jiných kvalit stává účinným lékem a terapií, pokud ji jako takovou umíme vnímat a zprostředkovávat studentům.
JAK VYCVIČIT ŽÁKA ANEB VYVÁŽENÝ PLÁN HODINY / Julie TOMEČKOVÁ, Jana TEUEROVÁ, Alena ŠTECOVÁ, Martina ŠTEFKOVÁ a Mirka ČMELÍKOVÁ

Stáhnout (PPTX, 3.47MB)


Aplikace zmíněné v prezentaci naleznete kliknutím na Kahoot a Storybird. Knížka s draky je k nalezení zde.
BRÁNA FANTAZII OTEVŘENÁ ANEB O VNÍMÁNÍ LITERATURY / Michal BALAŠ, Martina BOLKOVÁ, Nikola BROŽOVÁ, Kamila DOLEŽELOVÁ, Jaromír KOLÁŘÍK a Julie TOMEČKOVÁ

Stáhnout (PPTX, 4.9MB)


Stáhnout (PPTX, 4.05MB)