Pět běloruských studentů přijala v tomto akademickém roce Ostravská univerzita a zároveň každého z nich podpořila ročním stipendiem v hodnotě 150 tisíc korun. Běloruští uchazeči se mohli přihlásit do kteréhokoliv studijního programu vyučovaného v češtině, ty mohou bezplatně studovat všichni zahraniční studenti. Těm, kteří preferovali studium v anglickém jazyce, univerzita odpustila školné ve dvou programech. Již na jaře 2021 připravila univerzita pro uchazeče intenzivní přípravné kurzy českého jazyka online.

Pracovníci naší univerzity pomáhali běloruským uchazečům i při náročném procesu získávání víz. „Prošla jsem s běloruskými studenty celým vízovým procesem, ne vždycky to bylo jednoduché. V Česku jsme zvyklí, že například výpis z rejstříku trestů získáme na poště za patnáct minut, v Bělorusku to ale trvalo třeba měsíc,“ řekla Markéta Miková z Centra mezinárodní spolupráce OU.

„Od srpna jsem byl a zůstávám aktivním účastníkem protestů. Nemohu ani vyjmenovat, kolikrát jsem musel utíkat před granáty, gumovými a opravdickými kulkami, obušky nebo elektrickými paralyzéry.“

Životy všech studentů jsou výrazně poznamenány perzekucemi ze strany běloruského režimu. „Od srpna jsem byl a zůstávám aktivním účastníkem protestů. Nemohu ani vyjmenovat, kolikrát jsem musel utíkat před granáty, gumovými a opravdickými kulkami, obušky nebo elektrickými paralyzéry,“ napsal v dopise univerzitě například jeden z uchazečů. Dalším studentům bylo v Bělorusku z politických důvodů znemožněno studovat, jejich rodiče byli vyslýcháni či přišli o zaměstnání.

„Připravit stipendijní program pro běloruské studenty jsme se ve vedení univerzity rozhodli již na podzim 2020 a návrh získal bezvýhradnou podporu všech fakult. Dát motivovaným studentům šanci věnovat se u nás oborům, o které mají zájem, je to nejmenší, čím můžeme v tak tíživé situaci pomoci,“ uvádí prorektorka pro mezinárodní vztahy Renáta Tomášková. „Každá pomoc má smysl, vstřícné iniciativy ze zahraničí jsou pro nás v Bělorusku světýlkem naděje,“ shodli se běloruští stipendisté při setkání na uvítanou s rektorem Janem Latou.

„Dát motivovaným studentům šanci věnovat se u nás oborům, o které mají zájem, je to nejmenší, čím můžeme v tak tíživé situaci pomoci.“

Ostravská přijala tři studentky, konkrétně na obory Aplikovaná informatika, Experimentální biologie a Politická a kulturní geografie. Jeden ze studentů se věnuje programu Video – multimédia – performance, druhý pak matematice, a to v anglickém jazyce. Všichni studenti jsou dle svých slov rádi, že mohou na Ostravské univerzitě studovat.

Osudy Bělorusů ale nejsou lhostejné ani našim studentům. Ti společně s prorektorkou pro mezinárodní vztahy Renátou Tomáškovou iniciovali zapojení do výzvy na podporu běloruských studentů a jejich vyučujících nazvané 11+1. Iniciativa 11+1 odkazuje ke skupině jedenácti běloruských studentů a jejich vyučující, kteří byli v červenci 2021 uvězněni a hned v srpnu téhož roku také exemplárně odsouzeni ke dvěma až dvěma a půl letům v trestaneckých táborech.

Jednou z konkrétních aktivit projektu je fotoštafeta českých i zahraničních univerzit: na každé zúčastněné univerzitě se vyfotí osm studentek, tři studenti a jedna akademička s portréty uvězněných a na fotografie se podepíšou. Kromě fotografií na sociálních sítích procestují portréty nejen Česko, ale i další evropské země. Sada podepsaných portrétů zakončí své putování ve Vilniusu v rukou exilové skupiny Světlany Cichanouské. Na naší univerzitě se focení uskuteční v první polovině měsíce listopadu.