Účastníci pobytu měli během dvou dnů možnost studovat výtvarná díla slavných mistrů. Cílem projektu bylo zprostředkovat frekventantům Univerzity třetího věku originály, které jsou k zhlédnutí pouze v institucích tohoto typu, a vytvořit fotografie obrazů slavných mistrů. Pořízené fotografie mají sloužit jako vizuální inspirace pro budoucí výtvarné práce studentů.

Navíc se účastníci naučili pracovat s mobilními grafickými aplikacemi, které slouží pro úpravu fotografií a zároveň rozvíjejí kreativní myšlení. Díky jednotlivým workshopům posluchači zdokonalili i své dovednosti v aktivním používání cizího jazyka. Výstava výtvarných prací, kde budou studenti představovat svá díla s využitím techniky akryl na plátně, je plánována na podzim.

Krátkodobý projekt programu Erasmus+ Smartphony nejen pro mladé aneb umění a cizí jazyk moderně zaměřený na vzdělávání dospělých má za cíl spolupracovat s institucemi zabývajícími se uměním, které zároveň nabízejí workshopy rozvíjející nejen praktické dovednosti a takzvané soft skills, ale i kognitivní funkce pro studenty univerzity třetího věku v oblasti umění a výtvarné výchovy.

Univerzita třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zorganizovala vůbec poprvé podobnou akci na základě získaného krátkodobého projektu Erasmus+. „Jsme zvědaví, k jakým interpretacím a výtvarným posunům dojde. Součástí návštěvy galerií byl také workshop zaměřený na interpretaci a popis vybraných děl. Jsme v půlce projektu a čeká nás vytvoření obrazů pro výstavu a následná jejich prezentace,“ sdělil garant studijního programu Milan Cieslar.

Součástí návštěvy galerií byl také workshop zaměřený na interpretaci a popis vybraných děl. Jsme v půlce projektu a čeká nás vytvoření obrazů pro výstavu a následná jejich prezentace.

Jednou z navštívených institucí je Albertina, které náleží jedna z největších uměleckých sbírek na světě, zaměřených právě na malby, kresby, grafiku a digitální fotografie. Je zde možné nalézt díla známých umělců jako Monet, Picasso a dalších, které slouží k porovnání jevů napříč všemi uměleckými směry, se kterými studenti Univerzity třetího věku na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity pracují a dostávají se do styku.

Je důležité zmínit, že organizace se zaměřuje i na digitální umění a na rozvíjení digitálních dovedností mezi účastníky workshopu, které jsou v dnešní době velmi důležité právě pro studenty univerzity třetího věku.