Hned několik cílů si vytyčila nově vzniklá pracovní skupina k bezpečnosti na Ostravské univerzitě. Pomocí prevence, školení či zavedení systému včasného varování chce budovat bezpečnější univerzitní prostředí.

Ostravská klade důraz na sociální bezpečí, téma zpracovala do série krátkých videí. Zveme vás na jejich premiéru

V pracovní skupině, která svou činností mimo jiné navazuje na celostátní pracovní skupinu, zasedají zástupci všech součástí univerzity, a to včetně zástupců z odborných celouniverzitních pracovišť. Celkem se jedná o více než 15 lidí. Na začátek března se tak například chystá bezpečnostní školení, které na univerzitě provedou zástupci Krajského ředitelství policie ČR. Postupně se budou revidovat a upravovat vnitřní předpisy, popřípadě vytvářet nové, proškolovat zaměstnanci v první pomoci a zavedení se dočká také systém včasného varování přes sms bránu.

Pomocí prevence i řadou dílčích opatření chceme pokračovat v rozvoji bezpečného univerzitní prostředí. To se netýká pouze samotného zabezpečení budov, ale také posilování atmosféry vzájemného respektu a důvěry, ve které se lidé nebudou obávat ozvat se.

Jedná se však jen o výčet z mnoha bodů, kterými se nyní pracovní skupina zabývá. „Pomocí prevence i řadou dílčích opatření chceme pokračovat v rozvoji bezpečného univerzitní prostředí. To se netýká pouze samotného zabezpečení budov, ale také posilování atmosféry vzájemného respektu a důvěry, ve které se lidé nebudou obávat ozvat se,“ řekla členka pracovní skupiny a kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová. Zároveň tím mimo jiné připomněla akci NEMUSÍŠ – MŮŽEŠ!, která se týká tématu sociálního bezpečí na Ostravské univerzitě.