LERCO – Life & Environment Research Center Ostrava, tedy jeden z nejvýznamnějších projektů pro vědecko-výzkumnou infrastrukturu pod vedením Ostravské univerzity, získal oficiální podporu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje. Ta projekt při včerejším hlasování finálně doporučila k realizaci.

Věříme, že na podzim se projekt LERCO posune do regulérní realizační fáze. Těšíme se na ni!

Projekt tak má za sebou dvě fáze hodnocení. V té první, v letošním červnu, Státní fond životního prostředí doporučil projekt k realizaci s výhradami, které včera představitelé projektu na jednání Regionální stálé konference obhajovali. Výsledné stanovisko této instituce je rovněž pozitivní, obhájení výhrad bylo plně akceptováno.

LERCO díky tomu vstoupí do poslední fáze hodnocení, kdy zasedne Výkonný výbor Státního fondu životního prostředí, který vydá finální rozhodnutí o dotaci s ohledem na výsledky předcházejících hodnocení. Pevně doufáme, že projekt bude podpořen.
„Poděkování patří celému přípravnému týmu za mimořádné nasazení. S oslavami ještě musíme vyčkat, nicméně po třech letech usilovné přípravy schází již jen jeden procesní krok – finální rozhodnutí. Věříme, že na podzim se projekt LERCO posune do regulérní realizační fáze. Těšíme se na ni!“ uvádí hlavní řešitel připravovaného projektu LERCO Roman Hájek.

V novém vědeckovýzkumném centru v Ostravě-Vítkovicích má pracovat devět výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví posílených o excelentní vědecké pracovníky a zahraniční experty. Setkávat se zde budou odborníci z Lékařské, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty OU, VŠB – Technické univerzity Ostrava i lékaři z praxe z Fakultní nemocnice Ostrava. Propojení s komerčním sektorem zajistí spolupráce s MSIC – Moravskoslezským inovačním centrem.

Univerzita projekt připravuje několik let, hotová je veškerá projektová dokumentace stavby i stavební povolení a stavět se může začít na podzim tohoto roku. Otevření je plánováno na přelom let 2025 a 2026 a dokončení v plném rozsahu na rok 2027.