Slavnostní křest moderoval prorektor pro studium a rovněž bývalý děkan Filozofické fakulty Aleš Zářický, jenž je zároveň autorem předmluvy této výjimečné publikace. Ta poutavým způsobem čtenáře seznamuje s formováním vysokého školství na Ostravsku a s nelehkým procesem vzniku Ostravské univerzity a její třicetiletou historií. Eva Mrhačová pojala téma jako barvitý příběh, zdaleka se nejedná o suchopárný výčet dnes již historických událostí, ale o čtivou sondu do historie univerzity. Součástí příběhu „Ostravské“ jsou totiž autentické osobní zkušenosti a výpovědi Evy Mrhačové, která byla od počátku nedílnou součástí tohoto procesu a účastnila se nelehkých politických jednání, bez nichž by založení Ostravské univerzity nebylo možné. V tomto směru je kniha skutečně unikátní a autentická, neboť čtenářům otevírá mnohé dveře, které by jinak zůstaly zavřené.

Zájem o knihu je opravdu veliký, což dokládá nejen fakt, že již v den svého křtu byla téměř vyprodaná, ale také počet hostů, kteří na křest dorazili, včetně bývalého rektora Ostravské univerzity prof. Vladimíra Baara a současného rektora prof. Jana Laty. Prof. Baar a prof. Lata se ujali role „kmotrů“ knihy a my jen litujeme, že se do Ostravy nemohl osobně dostavit absolvent Filozofické fakulty, novinář a moderátor Václav Moravec. Soudě dle obsahu zdravice, kterou doc. Mrhačové zaslal, je jedním z nadšených čtenářů její knihy. Přejeme jí, aby takových bylo co nejvíc!

Spectabilis emeritus, vážená paní docentko,

když jsem před několika dny začal číst monografii Příběh Ostravské univerzity, včetně předmluvy prof. Aleše Zářického připodobňující Vaši práci i práci celého autorského kolektivu ke středověkým kronikářům, pochopil jsem, že nepotrvá dlouho a knížku po několika hodinách dočtu s nadšením až do konce. Středověcí kronikáři byli předchůdci novinářů, zaznamenávali a vyprávěli příběhy, dodávali jim část své osobnosti a ukazovali, že časová perspektiva pohledu na děje minulé je jedinou cestou, jak jim nejen porozumět, ale pochopit i identitu vlastní komunity. Práce středověkých kronikářů byla spojena i se schopností reflexivního přístupu, protože před vznikem oborů, jakými byly a jsou žurnalistika, sociologie, politologie atd., nebyl nikdo jiný, kdo by zaznamenával peripetie a problémy, jimiž si společnost v dané době procházela.

Je příznačné pro éru síťových digitálních médií, jež nám rámuje pojetí času a událostí do vteřin, že se sepsání prvního díla o vzniku a vývoji Ostravské univerzity, resp. jejích fakult ujal někdo s přístupem středověkého kronikáře. Jako člověk, pro něhož je Ostravská univerzita srdeční záležitostí, jsem rád, že další kronikářky a kronikáři mají nač navazovat. Mrzí mě, že se kvůli pracovním povinnostem nemohu zúčastnit slavnostního křtu knížky, která nám umožňuje lépe pochopit, jak významnou a potřebnou institucí je Ostravská univerzita nejen pro severovýchodní část České republiky. Jsem přesvědčen o tom, že monografie Příběh Ostravské univerzity bude mít značné množství spokojených čtenářek a čtenářů, mezi něž se řadím.

Srdečně Váš Václav Moravec

Knihu Příběh Ostravské univerzity objednávejte na e-shopu Ostravské univerzity