Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se bude konat v úterý 4. 10. od 17 hodin.

Po dohodě s autory výstavy je možné v období říjen – leden zorganizovat také komentovanou prohlídku pro školy či větší skupiny zájemců.

Rozsáhlá výstava Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa) je průřezem regionální literaturou, prostřednictvím beletristických a básnických textů autorů minulých i současných se návštěvníci výstavy vrátí do časů a míst, která jsou dávno zaniklá nebo přežívají jen ve vzpomínkách. Autoři výstavy záměrně vybrali citace, osobnosti a místa, která sugestivně vystihují podstatu a atmosféru kraje, oživují minulost prostřednictvím pohádek, balad, venkovských, industriálních či budovatelských výjevů, připomínají normalizaci i období disentu. Nenásilně tak seznamují s historrí regionu i literatury.

Prostřednictvím nastupující literární generace reflektují i současnost viděnou očima nejmladších spisovatelů a básníků. Vybrané prozaické a básnické texty vystihují barvitost severovýchodní Moravy a českého Slezska, historické, společenské i kulturní proměny regionu za uplynulých sto let. Výstava je inspirací všem zájemcům o region i literaturu, autoři výstavy v hutné zkratce odkrývají regionální literární tvorbu v letech 1918-2018, která spoluvytvářela a vytváří identitu našeho regionu.

Výstavu připravila katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centrum regionálních studií ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě a Knihovnou města Ostravy v rámci projektu Ministerstva kultury ČR Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI II, DG20P02OVV020)

V případě zájmu o komentovanou prohlídku, prosím kontaktujte referentku pro vnější vztahy Nelu Parmovou.

Literární paměť regionu – výstava o duši kraje