Jak hluboko pod kůži se lidem dostává zdejší region ukáže výstava Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa). Katedra české literatury a literární vědy FF OU a Centrum regionálních studií FF OU pro dosavadní vlastní výzkum netypickým způsobem zachycuje a oživuje jedinečnost našeho regionu i regionální literatury prostřednictvím tradičních, aktuálně čtených i pozapomenutých děl a autorů. Právě citáty textů zdejších autorů, i těch, které prostor severovýchodní Moravy a českého Slezska uhranul, odkrývají příběhy, historii a nezaměnitelnou atmosféru uplynulých sta let na Jesenicku, Hlučínsku, Opavsku, Ostravsku, Těšínsku, Valašsku a Lašsku.

„Pokoušíme se představit literární díla, v nichž je zakleto tolik, co v dlouhých historických, sociologických či politických textech,“ uvádí hlavní řešitelka projektu NAKI (Národní a kulturní identita) a jedna z autorek výstavy prof. Iva Málková z katedry české literatury a literární vědy FF OU.

Propojení sugestivních úryvků a obrazu krajiny zanechává hluboký zážitek, odkrývá neopakovatelnou tvář regionu tak, jak jej ve své době zachytili například Vojtěch Martínek, Vilém Závada, Ota Filip, Miroslav Stoniš nebo třeba Jan Balabán a řada dalších vypravěčů, prozaiků a básníků, na něž, ať už vědomě či nevědomě, navazují také současní autoři, což výstava rovněž zachycuje.

Výstava otevírá cestu k řadě nadčasových regionálních autorů

Živě a nevšedně pojatý průřez regionální literaturou a výběr literárních osobností odhaluje bohatost a rozmanitost regionální literatury – folklor, legendy a pohádky; horaly, zbojníky, hrdiny socialistické práce i vyděděnce; démonický čas v období vzniku republiky, mnohonárodnostní kvas meziválečných let, budovatelská padesátá léta, období disentu, pestrá devadesátá léta i nejnovější literární produkci; okraje literárního dění, v nichž se daří archetypům a toposům. Výstava otevírá cestu k řadě nadčasových regionálních autorů, kteří neprávem upadají do zapomnění.

Zájemci o současnou literární tvorbu zahrnující komiks, detektivky, divadelní hry, spolky a další pak mohou navštívit také druhou část výstavy v Müllerově domě, kde se na 16 výstavních panelech představí obraz regionu prostřednictvím tvorby nejnovějších autorů.

Každý, kdo je spojen s naším regionem nebo tíhne k literatuře, by si výstavu rozhodně neměl nechat ujít. Je inspirací pro běžné čtenáře a literární nadšence, kteří rádi objevují, je podnětem pro zasvěcené, protože se potkávají a protkávají jevy tradičně vykládané odděleně. Výstava čtenáři odhaluje sílu regionální literatury autenticitou prožitého …“a my paběrkujeme na haldách ve vykopávkách ztraceného ráje…“

Součástí výstavy jsou také audio a audiovizuální záznamy zapůjčené Českým rozhlasem Ostrava a ostravským studiem České televize a Ústavem televizní a rozhlasové tvorba SLU v Opavě.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se koná 8. 9. od 17 hodin v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě. Výstava potrvá do 28. 1. 2022.

Výstava Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa) je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR – Literární obraz regionu 1918-2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI II, DG20P02OVV020)