Autoři publikace vás detailně seznámí s městem, které dlouho stálo bokem badatelského zájmu. Přitom v různých obdobích své existence patřilo k významným správním nebo průmyslovým centrům a díky své minulosti rozhodně stojí za pozornost.

Počátky města jsou spojeny se založením benediktýnského kláštera, který se však nedochoval do dnešních dní a o jeho existenci víme už jen díky práci historiků. Ve 24 kapitolách se čtenáři seznámí s bohatou historií města nacházejícího se v blízkosti česko-polských hranic, a právě tato národnostní blízkost formovala identitu města i jeho obyvatel. Nález černého uhlí a následná těžba v 19. století pak určila charakter města tak, jak ho známe dnes. Knižní novinka nám však město ukazuje v mnoha jeho neznámých podobách.

Orlová v sobě totiž skrývá mnohá překvapení. Například v kapitole věnované šlechtě zjišťujeme, že Orlová byla domovem několika šlechtických rodů, které měly vliv na vzdělání, rozvoj občanské společnosti i prosperitu města. V některých dochovaných stavbách bychom však už těžko hledali bývalá reprezentativní šlechtická sídla. Panství podlehla zkáze především v důsledku druhé světové války a posléze následným znárodňováním. Orlová se brzy stala „baštou“ komunistické strany, což popisuje kapitola věnovaná období 1945 – 1949 s názvem „Budeme prvním rudým okresem!“.

Orlová je ovšem i rodištěm řady významných osobností, kteří svou činností přesáhli region nebo jej významně ovlivnili, jak můžeme zjistit z kapitoly věnované poslancům zemského slezského sněmu. Nejen v důsledku průmyslového rozmachu přicházeli do Orlové noví obyvatelé, zvyšující se životní úroveň měla za následek narůstající počet obyvatel a s tím souvisí rozvoj školství, dopravy, kultury, sportu… Orlová se ale rovněž potýkala s vysokou kriminalitou a národnostními třenicemi, čehož si autoři publikace také všímají.

Kromě kapitol věnovaných historickému, kulturnímu a hospodářskému rozvoji města se zde objevují i příspěvky lingvistů, kteří odkrývají například původ názvu města nebo zaznamenávají germanismy a lokální jazyková specifika.

Orlová je dnes neprávem vnímána jako obyčejné město na periferii s nízkou životní úrovní obyvatel. Knižní novinka Orlová, Slezsko a střední Evropa ji staví do nových souvislostí, které nám pomáhají pochopit vývoj i problémy, s nimiž se v minulosti musela Orlová potýkat, či se potýká dodnes.

Publikaci Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023 můžete už nyní zakoupit v Univerzitním knihkupectví.