Svou přednášku Jak prezentovat dějiny literatury jinak (ne knihou) uvede v sobotu 1. 12. od 14:30 hodin v malém sále Moravské zemské knihovny, kde prof. Málková představí možnosti, jak přemýšlet, jak interpretovat a představovat literaturu (nejen severovýchodní Moravy a českého Slezska) prostřednictvím putovní výstavy a literární mapy (pro historii literatury netypicky). Literární texty (básnické prozaické, folklórní) se stanou zážitkem, který umožní přijímat krásnou literaturu pomocí emocí, pomohou bořit stereotypy o povaze literatury na severovýchodě České republiky (je to jenom Bezruč, je to jenom „robota“). Výstava a mapa už oslovila svou otevřeností řadu posluchačů a návštěvníků z odborné, ale zvláště laické veřejnosti, přiřaďte se k nim, nechte se zasáhnout literaturou.

Podnikněte předvánoční výlet do moravské metropole, v rámci festivalu se nabízí opravdu bohatý program s řadou zajímavých přednášek a knih. Podívejte se na celý program festivalu Knihy v Brně.

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, konkrétně na Katedře české literatury a literární vědy. Badatelsky se zaměřuje na dějiny české literatury XX. století (zvláště poezie).