Jako každý rok jsme pro vás uspořádali Infolekce, které navštívilo celkem 145 účastníků. Pomohli jsme 90 z vás na individuálních konzultacích, 151× jsme radili, kde najdete požadované dokumenty, a zprostředkovali jsme vám 1182 meziknihovních výpůjček.

Za rok 2022 jsme vám půjčili celkem 77 832 dokumentů, počítáme včetně jednotlivých prodloužení. Díky odkazům v našem katalogu jste se dostali na 19 520 elektronických verzí našich dokumentů. Elektronické knihy máme také v Bookportu, těch jste si prohlédli celkem 64 269. Online registraci pak využilo 856 uživatelů.

Začátkem února začala nejsložitější akce, proměna Studovny časopisů na Studovnu Jacquese Rupnika. Po čtyřměsíční nákladné rekonstrukci a slavnostním otevření 17. 6. 2022 se místnost změnila v multifunkční studovnu a prostor pro pořádání vzdělávacích akcí. A je oblíbená, od jejího otevření už hostila více než 500 účastníků na 34 akcích. To nepočítáme studenty, kteří sem přišli studovat, nebo třeba tisknout či kopírovat. Těch od otevření studovny přišlo už 1853.

Na přelomu května a června jsme hostili návštěvníky ze zahraničí na našem prvním velkém projektu Erasmus Library Staff Week. S kolegy z Polska, Slovenska, Maďarska, Belgie, Španělska a Turecka jsme se dělili o zkušenosti a užili si také spoustu zábavy. Také naši kolegové vycestovali do zahraničí za zkušenostmi: do Polska, Litvy a Španělska.

Tradičně vás doprovázíme i na akcích, které pořádá univerzita: na Adaptačním dni pro prváky na Pedagogické fakultě, na prvním ročníku OUpeneru na Hladnově a samozřejmě i na Majálesu. I pro veřejnost jsme již poněkolikáté hostili část programu Festivalu ostravských knihoven.

A co pro vás chystáme na další rok? Určitě spoustu vzdělávacích akcí, určitě spoustu možností, jak trávit studijní i volný čas a určitě spoustu elektronických zdrojů. Začněme třeba tím, že nově můžete vstupovat do multioborové kolekce e-knih ProQuest – Academic Complete Ebook, která obsahuje více než 200 000 elektronických knih řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, Routledge a další), včetně těch českých (Karolinum, Masarykova univerzita). Kdo se věnuje matematice nebo statistice, určitě ocení JSTOR Mathematics & Statistics, kolekci více než 80 titulů zahrnující přední americké časopisy a další publikace. I v roce 2023 můžete využívat české knihy z Bookportu; máme přístup do více než 4000 titulů z kolekcí Business, Medicína, Pedagogika, psychologie a společenské vědy a Technika.

Do nového roku vám přejeme hlavně hodně štěstí a zdraví, ale i studijních úspěchů. Moc se na vás těšíme v naší knihovně.