Obsahově hutná dvoudílná monografie Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914 uzavírá jednu důležitou kapitolu katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Odborné i laické veřejnosti se do rukou dostává zásadní historický přehled mapující nejvýznamnější období našeho regionu v širším kontextu evropských dějin.

„V roce 2008, kdy vzniklo Centrum pro hospodářské a sociální dějiny jako centrum excelence na Ostravské univerzitě, jsme se rozhodli věnovat procesům modernizace a předsevzali jsme si, že na základě dlouholetých i dílčích výzkumů připravíme syntetizující monografii. Práce vycházela z předpokladu, že právě Rakouské Slezsko je vzhledem ke své velikosti a dynamickému socioekonomickému vývoji, k němuž na jeho teritoriu od poloviny 18. století docházelo, ideální ‚laboratoří‘ pro výzkum modernizace,“ uvádí prof. Aleš Zářický z Centra pro hospodářské a sociální dějiny a katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, který byl zároveň vědeckým redaktorem celé monografie.

Publikace rozhodně nezklame jak odbornou veřejnost, tak i tu laickou. „Domnívám se, že i pro laickou veřejnost se zájmem o historii regionu bude monografie zajímavá. Zahrnuje široké spektrum témat, kde si, myslím, každý najde to své,“ dodává prof. Zářický. Monografie je rozdělena na tři hlavní části – hospodářství, společnost a obyvatelstvo, přičemž každá část se skládá z celé řady kapitol zahrnujících problematiku zemědělství, nástup a rozmach průmyslové výroby, rozvoj dopravy, bankovnictví, roli šlechty v době modernizace, rozvoj a proměny samospráv, ale i třeba spolkový život nebo utváření městského prostoru. Významná část je věnována také vzdělávání a demografickým procesům. Publikace Rakouské Slezsko je v mnoha ohledech novátorská a i z pohledu mikro dějin přináší mnohdy zcela nové poznatky či přehodnocuje některé obecně vžité představy. Pro badatele zabývající se středoevropskými dějinami v širším kontextu, obecně modernizačními procesy či naším regionem, by se dalo říct, že je publikace zásadní. Náš region rovněž zasazuje do mnohem širšího historického kontextu.

 

Obří vědecký projekt přináší své ovoce

Dvoudílná publikace je výsledkem více než šedesátiletého badatelského úsilí členů ostravské katedry historie, ale i badatelů z archivů a muzeí u nás i v zahraničí. Na jejím vzniku se podílel tým více než tří desítek historiků, přičemž některé kapitoly zpracovávali kolegové z Prahy či Polska, kteří se na pět let stali součástí ostravského badatelské týmu v rámci řešení vědeckého projektu GAČR uděleném Centru pro hospodářské a sociální dějiny. Jeho hlavním výstupem je právě tato rozsáhlá publikace uzavírající celý vědecký projekt.

Monografie Rakouské Slezsko v procesu modernizace však není ani zdaleka jediným výstupem tohoto projektu. Centrum pro hospodářské a sociální dějiny vydalo na šest desítek dalších vědeckých výstupů. Za všechny uveďme komentovanou edici pamětí předního rakouského manažera a dlouholetého ředitele vítkovických železáren Paula Kupelwiesera, monografie Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848, Koleje a město, jež je věnována problematice městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech před první světovou válkou, Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace či  i pro zainteresovanou odbornou veřejnost přitažlivé Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu.

Publikaci objednávejte přes e-shop univerzitního knihkupectví zde.