Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

A výjimečná kniha si zaslouží i výjimečné místo k jejímu pokřtění, součástí celého aktu byla samozřejmě i jízda historickou tramvají Barborka, protože o dopravě, tramvajích a cestujících je právě tato knížka. „Původně jsem publikaci chtěla dovést až do druhé světové války, ale ukázalo se, že i analýza vývoje městské kolejové dopravy do roku 1918 stačí. Odkryl se přede mnou fascinující svět, v němž se setkávali představitelé soukromých firem, obecní samosprávy a cestující,“ vysvětluje autorka knihy Michaela Závodná.
Publikace se vymyká běžné produkci
Svým rozsahem, pojetím a prezentovanými závěry je její práce v České republice ojedinělá. Autorka v ní srovnává budování a rozvoj dopravy v různých městech (Brno, Ostrava, Opava, Olomouc, Těšín), kdy právě vznik a rozvoj dopravy výrazně přispěl k modernizaci měst a měl vliv na celou společnost. Vedle samotné dopravy si všímá vnitropodnikových struktur a ekonomiky jednotlivých dopravních firem, vztahů k samosprávě a legislativě v tehdejší habsburské monarchii a dobových proměn. Informace o délce tratí, typech dopravních vozidel a další údaje, které jsou v české dopravní produkci běžné, v této knize nenajdete. Zamýšlí se naopak nad tím, jaké podmínky musely být splněny, aby městská kolejová doprava mohla vůbec vzniknout a fungovat. Podstatou publikace je analýza motivů vedoucích ke vzniku a rozvoji městské kolejové dopravy, vyjednávání mezi představiteli obecních samospráv jednotlivých měst a představiteli dopravních firem, hledání kompromisu mezi pojetím dopravního podniku jako výdělečné organizace a zároveň jako služby pro obyvatele města.
Publikace je tak výsledkem autorčina několikaletého bádání, kdy vycházela z doposud nezveřejněných archívních dokumentů nejen dopravních podniků různých měst, z odborných článků i z konzultací odborníků na dopravu a zahraniční literatury.
Na křest dorazili zástupci města i kraje
Tramvaj Barborka vyrazila se všemi hosty z ulice Stodolní a okružní jízdou pokračovala přes Dubinu směrem do stanice k Vítkovickému nádraží, kde se konal samotný křest. Během jízdy představil děkan Filozofické fakulty prof. Aleš Zářický autorku i její práci. Historická odborná studie tak může přiblížit všem vážným zájemcům o historii dopravy vznik a vývoj kolejové dopravy na přelomu století.
Na slavnostní křest byli pozváni i zástupci města, dopravního podniku a Moravskoslezského kraje, role kmotrů se ujali náměstek pro dopravu Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Ing. Daniel Morys, MBA, předseda klubu přátel MHD Ing. Vladimír Návrat a člen rady města pro úsek dopravy a dopravně správních činností JUDr. Lukáš Semerák.