Nedlouho po začátku nového semestru, ve dnech 21. – 24. února, se konaly Dny psychohygieny, a to v režii Poradenského centra Ostravské univerzity. V průběhu týdne měli studenti i zaměstnanci univerzity příležitost zúčastnit se nejrůznějších aktivit, které byly zaměřeny na téma duševní hygieny, práci se stresem a první psychologickou pomoc.

Velký zájem byl zejména o online workshopy. Hned v pondělí se mohli účastníci setkat s lektorkami z neziskové organizace Nepanikař a dozvědět se něco o jejich aplikaci a o tom, jak zvládat krizi.

Následující den nám lektor Michal Dvořák popsal metodu mindfulness, společně jsme si vyzkoušeli také několik cvičení z této metody. Ve středu se nám představily lektorky z organizace Nevypusť duši a seznámily nás se základy správné psychohygieny.

Program Dnů psychohygieny se neodehrával jen v online prostředí, ale nabídl i množství offline aktivit. Vedle přednášek odborníků z Krizového centra a Jana Svobody z Pedagogické fakulty jsme se mohli společně protáhnout a zacvičit si jógu, seznámit se s dramaterapií nebo se odreagovat v kreativních dílnách.

Všem zúčastněným velice děkujeme a přejeme mnoho klidu!