Nejen šťastné a jednoduché chvíle potkávají člověka v jeho životě. A právě v okamžicích těžkých a složitých, kdy si člověk neví se sebou rady, pociťuje úzkosti a nezvládá fungovat v běžném životě, mu nejvíce pomůže, když se má na koho obrátit. Odbornou pomoc lidem, kteří vnímají svou situaci jako zátěžovou, ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami, nabízí Krizové centrum Ostrava, které najdete na adrese Ruská 94 v Ostravě-Vítkovicích.

„Na naše centrum se můžete obrátit opravdu v jakékoliv krizi, služby poskytujeme bezplatně. Často řešíme krize vztahové nebo situační, například, když má člověk finanční problémy spojené se ztrátou zaměstnání či se současnou energetickou krizí. Problémy začneme s klientem společně probírat, a pokud je to potřeba dále řešit, můžeme jej nasměrovat například do dluhové poradny. Ale hlavně na všem začínáme společně postupně pracovat,“ říká vedoucí centra David Tichý.

Někteří klienti mají zkušenosti s domácím násilím, pracujeme ale také například s viníky dopravních nehod. Musejí být ale motivováni se sebou něco dělat.

Krizové centrum z velké části navštěvují klienti s psychickou zátěží, která se často podílí i na krizi samotné. Tito lidé třeba hůře zvládají stresové či zátěžové situace, mají problém se setkáváním se s lidmi či trpí nejrůznějšími typy fobií. Skupinou, na kterou se Krizové centrum nespecializuje, jsou lidé s problémy se závislostmi, tedy například aktivní uživatelé drog. Těm se ale v Ostravě věnují jiné služby a organizace, například Renarkon.

„Těch problémů, s nimiž za námi lidé přicházejí, je opravdu celá řada. Někteří mají zkušenosti s domácím násilím, pracujeme ale také například s viníky dopravních nehod. Musejí být ale motivováni se sebou něco dělat,“ popisuje Tichý s tím, že do takové situace se může dostat každý řidič – stačí, aby neopatrný chodec vběhl do silnice. Speciálně proškolení sociální pracovníci, psychologové, speciální pedagogové a další pracovníci centra v minulém roce celkem pomohli téměř 1500 klientům.

Krizové centrum nabízí také pobytovou službu, klient může zůstat až sedm nocí.

Do krizového centra můžou lidé přijít opakovaně, je běžné, že s nimi odborníci pracují při víceru setkání. Závisí to na tom, jak je krize hluboká a kolik času klient potřebuje. „Někomu stačí jedna konzultace, svou situaci si ujasní a následně ji zvládne. U některých to chce více času, vidíme se proto vícekrát. Stejně tak není problém, když za námi přijde klient po měsících či letech s jinou krizí,“ vysvětluje Tichý.

Krizové centrum Ostrava nabízí také pobytovou službu. Aby se klientova psychická stabilita obnovila v bezpečném prostředí, může v centru zůstat až sedm nocí. „Celkem jsme schopní ubytovat až 5 klientů najednou,“ říká Tichý. Důležitá a nově rozšířená je terénní služba. Do konce roku 2021 pracovníci centra vyjížděli pouze k traumatickým událostem. Od letošního roku centrum rozšířilo terénní služby na okresy Nový Jičín a Frýdek-Místek, kam za lidmi, kteří prožívají těžké situace, budou pracovníci centra jezdit každodenně.

S Davidem Tichým z krizového centra se budete moci setkat také v rámci Dnů psychohygieny, které se budou konat 21.–24. února 2022. V těchto budete moci navštívit nejrůznější přednášky, workshopy a další doprovodné aktivity věnující se psychohygieně. Dozvíte se o základních principech a pilířích, na kterých duševní pohoda stojí, a také jak o tuto duševní pohodu pečovat. Akce je určena jak studentům, tak zaměstnancům Ostravské univerzity. Více informací naleznete na facebookové události akce.