Druhou položenou otázkou doc.Martínkovi na předvolebním shromáždění akademické funkce byl dotaz, proč nechal odejít prof.MUDr.Janouta a doc. MUDr.Janoutovou z lékařské fakulty OU.
Prof. Janout je výkonný vědec ve svém oboru světového významu, doc.Janoutová již bohatě publikující s dlouholetou perspektivou práce na LFOU. Odpovědˇzněla, že odchází na vlastní žádost. Tato odpověď byla naprosto neuspokojivá, poněvadž nechat zbavit lékařskou fakultu dvou významných lékařů , nositelů celé řady grantů byla podle mě závažnou manažerskou chybou. Na toto téma proběhla diskuse s doc.Maďarem (viz blog č.4 a 5) převážně pomocí e-mailů. Z tohoto materiálu, který byl původně určen mně, převzala dr.Sochorová téměř doslovnou argumentaci, aniž by citovala původního autora.
Dr.Sochorová mi doporučuje, že bych měl nechat prof.Janouta, jak a kde chce využívat svůj čas. Paní dr.Sochorová si ale nevšimla, že já jsem kritizoval přístup našeho nejvyššího manažera, děkana, že dovolil tak významné oslabení naší lékařské fakulty . Dr.Sochorová dále mylně informuje, že noví PhD studenti pro postgraduální studium hygieny a epidemiologie nebyli přijati proto, že jich bylo příliš mnoho. Jednalo se o 2.ročník nově akreditovaného studia a jeho neotevření bylo důsledkem odchodu prof.Janouta jako předsedy oborové rady, kdy ještě nebyl schválen prof.Jirák jako garant. Tato informace byla sdělena na listopadovém zasedání AS LF 2017.
Dále dr.Sochorová mylně informuje, že mě neustále opakují informace zejména na akademickém senátu. Nevím jaké a kdo, zda používá plural maiesticatus, poněvadž diskuse k této problematice byla popsána v blogu.č.3 – žádná nebyla.
Chtěl bych dr.Sochorové doporučit, aby s při hodnocení pracovníků předem prostudovala materiály, které jsou dostupné, např.WOS. Některé údaje si může přečíst v blogu.č.5. Špatná kádrová politika na LFOU se projevila i v případě doc.Bužgy, PhD. který odešel z naší fakulty. Jedná se o našeho absolventa, který habilitoval v oboru fyziologie na LFUK v Praze má již publikace v prvním decilu.
Fakultu neposuneme dopředu tím, že se sami pochválíme, zřídíme kliniky a ústavy vedené přednosty bez požadované vědecké činnosti. Cesta vpřed závisí na kvalitních přednostech jednotlivých oborů, kteří nemají problém sami se sebou, kteří vychovávají své nástupce a mladé pracovníky, vytvoří si vědecký tým s publikační činností. Dále bude třeba zajjstit organizaci klinik a ústavů podle českých významných lékařských fakult. Sledovat ukazatele, jako H-index, počty publikací, postavení v České republice (funkce v národních výborech společností),postavení v zahraničí, organizace evropských a světových kongresů atd. Nebát se kritiky, nevidět v ní osočování a pomlouvání, když je vedena otevřeně a se znalosí věci argumentovat.
Prof.MUDr.Milan Grundmann, CSc.
Přednosta Ústavu klinické farmakologie
bývalý senátor LFOU