Díky výstavě se budete moct podívat skrz oči studentů, kteří vyjeli na své dobrovolnické výjezdy, do Etiopie, Keni, Tanzanie a Gruzie. Právě v těchto zemích má Ostravská univerzita partnerské organizace programu OU Aid, díky kterým se účastníci zapojují do dobrovolnických aktivit přímo v místních komunitách, kde mimo jiné pomáhají ve zdravotnických zařízeních, v sirotčincích či školách.

Tento pobyt měl pro mě výrazný osobní význam, jelikož jsem se díky němu blíže seznámila s kulturou a mentalitou tamních obyvatel. Projít si tímto druhem zkušenosti přináší mnoho vhledů, které nelze získat pouhým čtením či sledováním dokumentárních filmů. Až přímou zkušeností si lze uvědomit odlišnost života v Africe a problémy, se kterými se tam lidé každodenně potýkají, po návratu reflektovala jedna z vystavujících studentek.

Studenti OU mají spoustu možností, jak se přes univerzitu zapojit do zahraničních mobilit a stáží. Program OU Aid však nenabízí klasický studentský výjezd do zahraničí, ale jedinečnou možnost zapojit se jako dobrovolník do aktivit, které přispívají ke splnění 17 cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích, a to s podporou univerzitního grantu. Další výzva programu bude pro nové zájemce z řad studentů zveřejněna v květnu 2022.