Milan Grundmann

Blog č.5. Byl odchod prof.MUDr.Janouta a doc.MUDr.Janoutové z LFOU chybou ?(2)

Autor: Milan Grundmann

Doc.Maďar nereagoval na můj návrh, diskutovat pod blogem č.3 a svou odpovědˇposlal e-mailem na mou adresu a shodou okolností také rektorovi,děkanovi LF a a vybraným...

blog

Blog č.4 Byl odchod prof.MUDr.Janouta a doc.MUDr.Janoutové z LFOU chybou ?(1)

Autor: Milan Grundmann

Doc. Maďar reagoval na část mého blogu č.3, kde jsem uvedl, že nechat odejít prof.Janouta a doc.Janoutové z naší lékařské fakulty byla manažerská chyba doc.MUDr.Martínka,...

blog

Několik poznámek k volbě děkana LF OU 14. 11. 2018

Autor: Milan Grundmann

Na tomto zasedání senátu LF OU proběhla nejdříve dlouhá diskuze o tom, zda zvolený termín pro volbu děkana byl dostatečný nebo příliš krátký. Diskuze byla...

blog

Dva děkani na Lékařské fakultě Ostravské univerzity – existuje čestné řešení?

Autor: Milan Grundmann

V poslední době se vyskytují na různých místech četné články, které se snaží vysvětlovat situaci na Lékařské fakulta Ostravské univerzity. Zaujala mě tisková zpráva Lékařské...

blog

Diskusní příspěvek ke dvěma stanoviskům Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádřením dr. Machytky ze dne 15.2.2018 (1) a 22.2.2018 (2)

Autor: Milan Grundmann

Diskusní příspěvek ke dvěma stanoviskům Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádřením dr. Machytky ze dne 15.2.2018 (1) a 22.2.2018 (2) Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. Přednosta Ústavu klinické...

blog