Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a obvodem Moravská Ostrava a Přívoz vytvořilo unikátní dotazník, ve kterém lidé vyjadřovali svou spokojenost nebo nespokojenost s nejrůznějšími aspekty života v obvodu. Samotný výzkum pak naši výzkumníci realizují s univerzitou z německého Erfurtu.

„Při tvorbě dotazníku jsme se zaměřili hlavně na identifikaci faktorů, které vedou ke stěhování obyvatel z tohoto obvodu. Celkem jsme připravili 14 otázek, přičemž 2 z nich byly otevřené. Výsledky tohoto šetření mají vysokou sociální relevanci, neboť se počet obyvatel Ostravy každoročně snižuje,“ přibližuje za Centrum městského a regionálního managementu Mgr. Ondřej Slach Ph.D.

Dotazník lidé vyplňovali online a do průzkumu se nakonec zapojilo 513 obyvatel obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Právě centrálnímu ostravskému obvodu se za posledních třicet let počet obyvatel snížil rapidně. Zatímco v roce 1991 v MOaP žilo 46 376 obyvatel, v roce 2018 to bylo již pouze 36 881, což představuje úbytek ve výši 20,5 %. Dynamika úbytku obyvatel v tomto obvodě je tedy vyšší než úbytek za celou Ostravu, který za stejné období činí něco okolo 12 %.
Z odpovědí obyvatel centrálního obvodu je patrné, že kromě špatného ovzduší jim vadí nízká dynamika rozvoje centra i jeho nekoncepčnost a absence jakékoliv dlouhodobější vize. Zároveň podle dotazníků lidé ztrácejí důvěru k místním politikům a úředníkům, kteří podle nich nejsou schopni řešit nejpalčivější problémy a zlepšit stav v městském centru.
„Právě tato situace podle nás může vést k určitému pocitu beznaděje a ztrátě perspektivy, což v místních může posilovat vystěhovalecké tendence,“dodává za Centrum městského a regionálního managementu Mgr. Alexandr Nováček.

Výsledky dotazníkového šetření teď mají k dispozici zástupci veřejné správy, kteří data mohou využít k nastavení opatření pro zvýšení kvality života a zamezit tak stěhování obyvatel. Pracovníci Centra městského a regionálního managementu pak chtějí získaná data rozebrat více do hloubky a v současnosti připravují na danou problematiku odborný článek.
Výsledky dotazníkového šetření si lze prohlédnout zde.