Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Výchozí myšlenkou setkání byla odpověď na otázku, jaký předmět je ve škole nejdůležitější: Škola sama! Ta se totiž nemůže stát pilířem demokratické společnosti, pokud sama tyto hodnoty nevyznává a nenaplňuje je (více viz publikace Pola, Rabušicové a Novotného Demokracie ve škole).
02 (1)
Nejprve nám Petr Šimíček (Gymnázium Olgy Havlové) představil myšlenku občanského sdružení Pant, které se od roku 2007 zaměřuje na informovanost veřejnosti o problematice lidských práv a jejich porušování. Zájem sdružení se soustřeďuje hlavně na vzdělávání (většina členů jsou učitelé), filmovou dokumentární a publicistickou tvorbu, podporu aktivit mapujících a rozvíjejících kulturní dědictví v českém, středoevropském a evropském kontextu. Asi nejvýraznějším výsledkem snažení Pantu je portál Moderní dějiny, z něhož v současnosti čerpá většina učitelů dějepisu, ale – jak jsme se dozvěděli – na jeho vytváření se podílí jen zlomek z nich. O váze, kterou podobným občanským iniciativám dlouhodobě přisuzují politici a potažmo ministerstvo školství, svědčí nulová finanční podpora portálu. „Zdá se,“ říká Šimíček, „jako kdyby se stále spoléhalo na nehynoucí nadšení kantorů. Každá energie se ale jednou vyčerpá, chybí-li ocenění práce, která se díky ní odvedla.“

Stáhnout (PDF, 2.64MB)


Členem sdružení je i Jiří Hruška (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida), který účastníky mj. seznámil s metodou zážitkového učení, kterou pedagogové gymnázia na popud studentů aktuálně využili k evokaci atmosféry v předlistopadové škole (viz reportáž ČT): každou odučenou hodinu tvořila část, v níž se uplatnily archivní rekvizity a metody, na níž navázala její reflexe a zasazení do patřičného historického rámce. O tom, jak snadné je bezmyšlenkovitě připojit vlastní podpis pod prohlášení žádající / schvalující potrestání spolužáka, aniž bych se obeznámil s jeho proviněním a domyslel, jaký dopad bude mít trest na jeho další život, vědí studenti zase z jiné modelové situace. Jakkoliv podobné aktivity s velkou pravděpodobností vychovávají kriticky uvažujícího jedince zodpovědného za své názory a činy, nezřídka se střetají s tradiční představou školy jako instituce zprostředkovávající vědomosti a schopnosti, které měly být především využity v dalším studiu.
 
19 (1)
V diskusi zazněly i další podnětné názory. Shodli jsme se například, že je výhrou mít v čele školy ředitele (nedostižným ideálem pochopitelně zůstává Albus Brumbál), jehož kvality se nevyčerpávají znalostí předpisů a snahou nenarazit, ale je vizionář, dobrý kantor a empatický šéf, zakopaného psa jsme nalezli v povaze výběrových řízení, které právě tyto typy většinou odrazují.
Heslem Školy čar a kouzel v Bradavicích bylo: Draco dormiens nunquam titillandus! (Nikdy nelechtej spícího draka!). Pokud si za spícího draka dosadíme naše školství, je jasné, že jej naopak musíme provokovat mnohem intenzivněji.
Děkujeme všem studentům, středoškolským i vysokoškolským učitelům za jejich účast a aktivní podporu a majitelce Fiducie Iloně Rozehnalové za poskytnutí příjemného prostředí.