Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na místě uvidíte saturninovskou scénku a odhalení pamětní desky Zdeňku Jirotkovi ze sochařského ateliéru Jana Šnébergra, můžete se zapojit do soutěže o nejlepší domácí koblihu a na závěr i do populární koblihované.
Další informace hledejte na stránkách Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.
Žijete-li klidně jako normální a střízlivý občan, nemají vaši přátelé a známí příčiny, aby uvažovali o tom, jak byste se zachoval, kdybyste byl napaden rozzuřeným buvolem. Zkuste si představit lidi ze svého okolí v takové situaci a uvidíte, jak je to nesmyslné. A teď uvažte, že dík Saturninovým výmyslům byli moji přátelé přímo sváděni k takovým úvahám. Moje osobní statečnost byla takto pomyslně vystavována zkouškám jako pokusný králík.
Já jsem například nikdy netvrdil tu pitomost o žraloku a o stativu fotografického aparátu, ale dovedete si představit, jak by vám bylo, kdyby se nejkrásnější dívčí ústa, jaká jste kdy viděl, maličko prohnula k pochybovačnému úšklebku a řekla: „Vy a žralok?“ Je jistě pochopitelné, jestliže některá má rozhodnutí nesla pečeť přání, abych jednoho dne mohl říci: „Ano, slečno Barboro, já a žralok, já a lev, já a jakékoliv nebezpečí na světě.“
Zdeněk Jirotka – Saturnin (Kap. II. Žádný muž nesnese, aby bylo pochybováno o jeho statečnosti)