Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. Svatava Urbanová, která působí na Katedře české literatury a literární vědy FF OU, byla oceněna za výzkum v oblasti literatury pro děti a mládež, za zahraniční spolupráci a zásluhy o budování mostů mezi českou a slovenskou knižní kulturou. Stalo se tak z iniciativy slovenské sekce IBBY (International  Board on Books for Young People). Společnost je nevládní organizací UNESCO se sídlem v Curychu, sdružuje 75 zemí světa.
Slavnostní vyhlášení se konalo  1. 9. 2015  na Bratislavském hradě při otevření jubilejní výstavy Na krídlach fantázie, tvořené ilustracemi oceněnými mezinárodními porotami v soutěžích BIB.
Srdečně blahopřejeme.