Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letošní didaktické akce na FF, k nimž jsme využili prostoru kulturního a vzdělávacího centra PANT, byly v pořadí čtvrté. Poprvé jsme opustili sérii didakticky zaměřených přednášek inspirativních osobností a přistoupili k modelu “studenti učí studenty”. Výsledek předčil naše očekávání. Do příprav prezentací vzorových hodin a výukových materiálů se zapojilo 28 studentů, sedm z nich se dokonce podílelo na dvou tématech. Někteří pracovali samostatně a s oborovým didaktikem konzultovali teprve výslednou podobu, jiní se s ním radili průběžně. K čemu měl aktuální cyklus sloužit?
Z hlediska studentů učitelství
Podpořit schopnost spolupracovat – přetvářet kreativní nápady v konkrétní výukové postupy a vytvářet učební materiály – podpořit jejich odvahu veřejně vystoupit a představit výsledek nejen spolužákům, ale i praktikujícím učitelům, reagovat na dotazy z pléna a obhájit vlastní pohled na výuku.
Z hlediska didaktiků FF
Získat přehled o moderních výukových metodách uplatňovaných v příbuzných oborech – podpořit spolupráci napříč oborovými didaktikami – prohloubit spolupráci s kolegy ze středních škol.
Z hlediska středoškolských učitelů
Udržovat kontakt s vysokoškolským prostředím – konfrontovat vlastní názory s pohledy kolegů ze SŠ a VŠ – seznamovat se s inspirativními impulzy.
Ohlasy cyklu jsou vesměs dobré. Jakkoliv je důležitá spokojenost všech skupin účastníků, největší radost mám z upevnění profesního sebevědomí studentů, které je tak podstatné proto, aby do středoškolské praxe vůbec nastupovali a mohli být jejím obohacením, vstupovali do veřejné diskuse o stavu výuky svých oborů a akceptovali další vzdělávání učitelů jako normální žádoucí stav.

Přehled představených témat:
budoucí češtináři / Cesta do hlubin Karlovy duše aneb Pět pohledů na (ne)známého otce vlasti + Brána fantazii otevřená aneb O vnímání literatury
budoucí občankáři / Parlamentní volby 2017 + Račte vstoupit… aneb Zásady etikety v praxi
budoucí dějepisáři / Každodennost za normalizace (projektový den) + Divotvorná masaryčka aneb Jak učit s TGM o TGM
budoucí němčináři / “Už umím německy! Ale nikdo mi nerozumí.” aneb Jak tvořit srozumitelné texty
budoucí angličtináři / Jak vycvičit žáka aneb Vyvážený plán hodiny
Na posledních intervencích 28. listopadu se představili studenti ZSV a historie:
RAČTE VSTOUPIT… ANEB ZÁSADY ETIKETY V PRAXI / Markéta FUSKOVÁ a Jaromír KOLÁŘÍK

Stáhnout (PPT, 4.08MB)


Stáhnout (DOCX, 40KB)


Stáhnout (DOCX, 42KB)


Stáhnout (DOCX, 37KB)


Stáhnout (DOCX, 2.42MB)


Stáhnout (PDF, 385KB)


Stáhnout (DOCX, 415KB)


DIVOTVORNÁ MASARYČKA ANEB JAK UČIT S TGM O TGM / Jan KRASICKÝ, Ondřej KRUŽLIAK a Jakub KOLENKO

Stáhnout (PPT, 4.5MB)


Stáhnout (DOCX, 19KB)