Kniha Dějepis mezi vědou a vyprávěním totiž není jen teoretickým přehledem metodiky výuky dějepisu, ale je průvodcem, který má učitelům pomoci s implementací kritického myšlení a mediální gramotnosti do výuky. Právě na výuce dějepisu lze nejlépe demonstrovat, jak pracovat s žáky, aby obstáli v době přehlcené nejrůznějším informačním (a dezinformačním) obsahem.

Prezentace knihy se koná v rámci doprovodného programu Týdne humanitních věd ve čtvrtek

23. listopadu v OUshopu, Univerzitní obchod a knihkupectví, Mlýnská 5, 702 00 Ostrava.

Srdečně zveme.

Více o této knize naleznete také v článku Znalost dějin je v dobách dezinformačních válek důležitější než kdykoli předtím. I proto vznikla kniha Dějepis mezi vědou a vyprávěním