Cizí jazyky pro firemní praxi jsou totiž koncipovány tak, aby studující získali co nejvíce kompetencí a znalostí v mnoha různých oblastech. Během studia se seznámí jak se základy práva, marketingu, ekonomie či cestovního ruchu, tak i se základy personalistiky, obchodní strategie či řízení firmy a získají další užitečné znalosti, které jim zaručují vysokou flexibilitu při výběru budoucí profese.

Žádná diplomka, ale projekt

Nový studijní program s sebou nese hned několik zásadních změn. Předně je výrazně zaměřený na praktické dovednosti, neboť studující budou trávit jeden celý semestr na praxi ve vybrané firmě. Na konci studia nebudou předkládat diplomovou práci, ale před zkušební komisí představí vlastní projekt či podnikatelský záměr, který vychází ze zkušeností získaných během praxe. A poslední novinkou tohoto studijního programu je volba hlavního cizího jazyka až v prvním ročníku studia. Hlavním přínosem studia je vedle souvislé praxe především vynikající znalost hned dvou cizích jazyků a kultury zemí daného jazykového prostoru. Absolventi budou schopni po krátkém zaškolení zastávat pozice v mnoha různých odvětvích, možnosti uplatnění po skončení studia jsou tak opravdu široké.

Komu je program určen a jak se přihlásit?

Přihlášku by si měli podat především ti uchazeči, kteří svou budoucnost spojují s podnikatelskou sférou. Podmínkou k přijetí je střední škola s maturitou, znalost angličtiny na úrovni maturitní zkoušky a znalost základů dalšího cizího jazyka (například polštiny nebo španělštiny, francouzštiny, němčiny či ruštiny), přičemž uchazeči se nemusí obávat toho, že znalost druhého cizího jazyka je nedostatečná. V průběhu prvního ročníku může absolvovat intenzivní kurz jazyka, který si zvolí jako svůj hlavní jazyk studia. Vedle toho však studující postupně získá také vynikající znalost obchodní angličtiny.

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu, v němž se prověřuje především úroveň znalosti anglického jazyka. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách Ostravské univerzity, a to až do 30. dubna. Délka studia je stanovena na čtyři roky a absolvent tohoto studijního programu získává na konci studia akademický titul Bc. (bakalář). Studium je možné pouze v prezenční (denní) formě studia a nelze ho kombinovat s dalšími studijními programy.

Jeden semestr na praxi

Jak už jsme uvedli výše, studijní program je výrazně orientován na praxi. Část předmětů budou proto vyučovat zkušení odborníci z praxe a celý semestr student stráví ve vybrané firmě. Během praxe se studující seznámí s jejím fungováním, a především naváže nové profesní kontakty. Kam vyrazí na praxi si může zvolit podle vlastních preferencí, každopádně Filozofická fakulta nabízí řadu firem a společností, z nich může student vybírat. Právě tato praxe může nastartovat jeho budoucí profesní kariéru.

CHCI SE PŘIHLÁSIT