Od rána až do pozdního odpoledne mohli nejenom uchazeči o studium, ale i doprovod nahlédnout do prostorů obou budov Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Překvapilo nás, kolik rodičů se zajímá o to, kde budou jejich děti studovat.

Během dne představily katedry jejich nabízené studijní programy. Uchazeči zjistili, jak se připravit na přijímací zkoušky, kam všude můžou během studia vycestovat, jak probíhá studium, co je obsahem jednotlivých předmětů, jaké studentské spolky a další aktivity nad rámec studia fakulta nabízí a mnoho dalšího.

Zájemci se mohli zastavit v odpočívárně, takzvaném respiriu a při popíjení kávy se pobavit se zástupci jednotlivých oddělení a součástí fakulty o studiu, zahraničních výjezdech, praxi a recipročních aktivitách, spolkové činnosti, studentském životě či Galerii Student. Bylo možné nahlédnout také do Studovny PdF nebo probrat všechno ohledně Celoživotního vzdělávání.

V budově sportu v City Campusu probíhaly komentované prohlídky a program Katedry studií lidského pohybu. Katedra výtvarné výchovy si připravila vernisáž s názvem Bezpečný prostor.

Děkujeme všem uchazečům o studium, kteří se zúčastnili našeho Dne otevřených dveří. Bylo nám velkým potěšením přivítat vás na naší Pedagogické fakultě OU.

Nestihli jste dorazit?

Letos chystáme ještě online Den otevřených dveří na Instagramu, takzvané Live Q&A. V živém vysílání na Instagramu se budete moci zeptat na všechno, co vás zajímá o studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Naše instagramové Live Q&A jsou speciální formát setkání v online prostředí. Se studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity proberete otázky spojené se studiem, životem v Ostravě, přijímacím řízením nebo třeba možnostmi studijních cest do zahraničí. Termín Live Q&A připravujeme a včas jej zveřejníme. Informace budeme přidávat na webové stránky nebo prostě sledujte náš Instagram.

Dále může využít takzvanou virtuální fakultu, kde si můžete naši fakultu prohlédnout alespoň virtuálně.

Pokud máte nějaké dotazy ke studiu, můžete napsat či zavolat garantům studijních programů nebo na studijní oddělení. Seznam nabízených studijních programů najdete pod tímto odkazem.