Na Ostravskou univerzitu dorazilo více než dvanáct tisíc přihlášek ke studiu, proti loňským číslům hlásí univerzita nárůst o osm procent. Loni v březnu evidovala Ostravská univerzita 11 173 přihlášek ke studiu, letos je to už 12 103 a je pravděpodobné, že čísla ještě porostou, na vybrané studijní programy je totiž možné se dále hlásit. Již v tuto chvíli ale na univerzitu doputovalo nejvíce přihlášek za posledních pět let. Zvýšený zájem eviduje Lékařská, Přírodovědecká a Filozofická fakulta, stejně tak Fakulta sociálních studií.

Pro uchazeče jsme vytvořili speciální webovou stránku StudujOstravskou.cz, na které jsou snadno dostupné všechny důležité informace a kde probíhaly mimo jiné i online dny otevřených dveří.

„Pro uchazeče jsme vytvořili speciální webovou stránku StudujOstravskou.cz, na které jsou snadno dostupné všechny důležité informace a kde probíhaly mimo jiné také online dny otevřených dveří. S uchazeči jsme se setkávali také osobně, a to u nás na fakultách anebo na samotných středních školách, kam s našimi studenty jezdíme Ostravskou univerzitu a její studijní programy představovat,“ říká mluvčí univerzity Lucie Fremrová.

Skokanem v počtu přihlášek ke studiu je letos Lékařská fakulta, na kterou jich směřovalo o 42 procent více než v loňském roce. Výrazný růst podaných přihlášek zaznamenala také Přírodovědecká fakulta, a to o více než 23 procent. „Nárůst přihlášek nás velmi potěšil, v tuto chvíli se ale jedná pouze o indikátor zájmu. Spokojeni budeme, až zaznamenáme také nárůst zapsaných studentů do našich programů. Nicméně už tento projevený zájem ukázal, že uchazeče láká perspektiva učitelského dvouoborového studia, které se zdá být jejich kariérní jistotou. A vedle toho vnímáme i otevřenější zájem studentů hlouběji poznat fungování světa, který nás obklopuje,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty Jan Hradecký s tím, že daná čísla ukazují, kam mladí lidé chtějí směřovat svou budoucnost. A tomu chce podle Hradeckého fakulta dále naslouchat.

Nárůst přihlášek nás velmi potěšil, v tuto chvíli se ale jedná pouze o indikátor zájmu. Spokojeni budeme, až zaznamenáme také nárůst zapsaných studentů do našich programů.

Na Ostravské studuje každým rokem okolo 10 tisíců studentů, díky unikátnímu složení fakult jim nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář z průmyslového centra na studentské město.

Nejen z tohoto důvodu se Ostravská zavázala za každou podanou přihlášku zasadit strom – univerzita tím poukazuje na zodpovědnost vůči svému regionu i budoucím generacím. Svůj slib univerzita náležitě plní, v minulosti již zasadila více než 14 tisíc stromů a další vysadí hned na začátku dubna. V této aktivitě plánuje i nadále pokračovat.