Program OU Aid Ostravské univerzity zaměřený na pomoc rozvojovým zemím má prvního účastníka. Student doktorského studia Lukáš Vaverka z Katedry fyzické geografie a geokologie Přírodovědecké fakulty OU vyjel v průběhu října na projekt Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování.

Lukáš bude v Etiopii prostřednictvím partnerské organizace Česká geologická služba pomáhat s vytvářením geologických a tematických map pro geologické zmapování oblasti Sidama. Jeho pomoc podpoří plánování udržitelného hospodaření v krajině a během měsíčního pobytu bude obnášet činnosti jako sběr datových podkladů, dokumentaci, měření struktur a identifikaci hornin.

Prostřednictvím OU Aid se dá ale vyjet nejen do Etiopie! Pokud i tebe zajímá možnost výjezdu za účelem pomoci v rozvojových zemích, doporučujeme sledovat Facebook Centra mezinárodní spolupráce OU @cms.ostravska, kde budou postupně představeny jednotlivé partnerské organizace OU Aid z Tanzánie, Keni, Filipín, Etiopie, Sumatry a Gruzie. Pokud tě některý z projektů zaujme, ulož si do kalendáře, že během listopadu 2020 bude vyhlášena nová výzva pro přihlášky na výjezdy v akademickém roce 2021/22. V minulém roce bylo do OU Aid vybráno 15 studentů Ostravské univerzity, kteří momentálně čekají na nejvhodnější nejbližší možný termín výjezdu.

O programu OU Aid:

  • Na minimálně měsíční pobyt s finanční podporou OU můžeš vycestovat ve skupině vedené akademikem nebo ve spolupráci s externím partnerem.
  • Grant pokrývá předpokládané náklady spojené s mobilitou až do výše 100 %.
  • Výjezd je možné realizovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia po ukončení alespoň jednoho semestru v příslušném stupni.
  • Udržitelný rozvoj má mnoho aspektů, viz: OU Aid cíle udržitelného rozvoje.
  • Neboj se využít nových možností, jak získat neopakovatelné zkušenosti a pomoci místním komunitám v zahraničí! Na Portále OU a na univerzitním e-mailu se během listopadu dozvíš o spuštění nové výzvy přihlášek včetně všech podrobných nejen organizačních informací.