Nedostatek kvalifikovaného personálu ve zdravotnictví má za následek, že na jednu sestru připadá příliš velký počet pacientů. V tom méně závažném případě sestra zajistí základní péči, podá pacientovi léky, splní ordinace lékaře a spěchá k dalšímu. Nemá čas jej sledovat, vyptávat se na jeho stav, či zda by mu mohla nějak více pomoci. V tom horším případě se může stát, že se pacientovi nedostane ani té základní péče, protože jeho stav není vyhodnocen jako akutní.

Problémem „neposkytnuté“ ošetřovatelské péče se zabývá doslova celá Evropa, proto se zdravotničtí odborníci rozhodli spojit síly a pokusit se najít cesty, jak ho řešit a jakým způsobem ztlumit jeho negativní dopady na pacienta.

„Částečně by se měl problém vyřešit tím, že české sestry již nepotřebují studovat tři roky, stačí jim jeden rok po střední škole. To však považuji za velmi nešťastné řešení, nedostatečná kvalifikace může tento problém naopak ještě prohloubit,“ uvádí profesorka Darja Jarošová z Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence při Lékařské fakultě Ostravské univerzity, která spolu se svou kolegyní dr. Renátou Zeleníkovou zastupuje Českou republiku v této mezinárodní diskuzní platformě.

Mezinárodní projekt RANCARE s podtitulem „Přidělovaná – chybějící ošetřovatelská péče – Mezinárodní a multidimenzionální problém” je financovaný programem COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu) a byl zahájen 20. září 2016 v Bruselu.
Cílem projektu je otevřít tuto diskuzi v mezinárodním prostředí, tak, aby se naskytla příležitost pro srovnání, aby se rozvíjela spolupráce, síť kontaktů mezi zdravotnickými odborníky z Evropy i celého světa, a aby tak umožnila v budoucnu problém řešit globálně.

Do projektu se zapojují výzkumníci, odborníci z praxe, školitelé, ale i tvůrci politiky či pacienti, a to z různých zdravotnických oblastí: ošetřovatelství, medicíny, psychologie, etiky či ekonomie a managementu zdravotnictví.

V říjnu (9. – 10. 10. 2017) se bude konat pracovní setkání v Praze, které organizuje právě Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Setká se zde 50 zástupců zapojených zemí, mezi nimiž jsou kromě všech států Evropy i Spojené státy americké, Austrálie, Nový Zéland nebo Kanada. Více informací o projektu najdete na webu COST.