Rovnou se třemi výstavami přichází ostravská galerie současného umění PLATO na začátku února. Jedna z výstav otevírá cyklus „ostravské scény“ a drtivá většina z jejích vystavujících umělců jsou absolventy Fakulty umění. Zahájení všech tří výstav se uskuteční ve středu 8. února 2023 od 18 hodin.

PLATO od svého vzniku pracuje s globálními tématy, která přirozeně ukazuje i na tvorbě umělců spojených s Ostravou. Nový výstavní cyklus se však zaměří přímo na ně a věnuje pozornost rozmanitosti tvorby mladé generace spojené s tímto městem. Na výstavě se tak představí tito umělci s vazbou na Fakultu umění: Dominika Dobiášová absolventka bakalářského studia Fakulty umění v ateliéru kresby pod vedením Josefa Daňka a Libora Novotného, Lukáš Kleberc, absolvent ateliéru malby pod vedením Daniela Balabána, Sabina Knetlová absolventka ateliéru sochařství pod vedením Jaroslava Koléška, Eliška Kupcová absolventka ateliéru grafického designu Text, forma, funkce pod vedením Lindy Dostálkové a Ľubici Segečové a následně Filipa Nerada a Jiřího Havlíčka, Martina Strakošová absolventka ateliéru Video – multimédia – performance pod vedením Jiřího Surůvky,  Zalesak absolvent ateliéru grafického designu Text, forma, funkce pod vedením Lindy Dostálkové a Ľubici Segečové a následně Filipa Nerada a Jiřího Havlíčka a Matěj Sumec student v ateliéru grafického designu Text, forma, funkce pod vedením Justyny Szklarczyk-Lauer a Jiřího Havlíčka.

Výstava, jejímiž kurátory jsou Jakub Adamec a Marek Pokorný, se věnuje tomu, do jaké míry umělce limituje tvorba v regionu a co znamená zůstat a neodejít do větších měst. „Jsou startovní podmínky či řídká kulturní infrastruktura handicapem, anebo mohou v delším časovém úseku poskytnout šanci na zpomalení a kvalitu života, která není poměřována výkonem?“ ptá se kurátor Jakub Adamec.

Slyším růst trávu
PLATO, Porážková 26
9. 2. – 16. 4. 2023

Umělkyně, umělci a platformy: Dominika Dobiášová, Gin&Platonic, Lukáš Kleberc, Sabina Knetlová, Korobushka Records, Eliška Kupcová, Martina Strakošová, Zalesak

Kurátoři: Jakub Adamec, Marek Pokorný

Grafický design: Matěj Sumec

Anotace

Facebooková událost

Úvodní foto: jeden z umělců výstavy Lukáš Kleberc v průběhu instalace © Dominika Goralska, PLATO