V listopadu spojí Dobrovolnické centrum Ostravské univerzity síly s nadačním fondem KŘÍDLENÍ. Už na konci měsíce mají dobrovolníci příležitost zapojit se do Tyrkysové sbírky, která proběhne od 20. do 30. listopadu. Úkolem dobrovolníků bude jezdit v dopravních prostředcích na území města Ostravy a pomáhat vybírat finance na podporu lokálních projektů a spolků. Finanční prostředky budou vybírány buď hotově, nebo elektronicky pomocí platebního terminálu. Letos půjde o první v terénu realizovanou elektronickou sbírku v České republice.

Spolupráce vyvrcholí akcí Advent plný Křídlení, která se uskuteční 30. listopadu od 10 hodin na půdě Ostravské univerzity v City Campusu OU, kde bude kromě dalšího programu také zveřejněna výše vybraných prostředků. „Akcí se veřejnosti představí nejen krásný multifunkční prostor, ale také nový rozměr City Campusu Ostravské univerzity s aktivním zapojením studentů a zaměstnanců. V rámci dopoledního bloku besed budou mít studenti možnost vyslechnout si silné příběhy inspirativních osobností. Poselstvím 18. ročníku Adventu plného Křídlení je tedy podpořit dobrovolnictví a všímavost mladých lidí,“ uvádí ke spolupráci zakladatelka projektu Křídlení Lucie Houthoofdtová.

Poselstvím 18. ročníku Adventu plného Křídlení je tedy podpořit dobrovolnictví a všímavost mladých lidí.

Ostravská univerzita se letos připojuje k největšímu festivalu dobročinnosti v České republice, který se už po osmnácté koná právě v Ostravě. Připravuje se dobročinný vánoční jarmark s více než 50 místními neziskovými organizacemi. Součástí budou tvořivé workshopy, besedy se zajímavými osobnostmi zisku i nezisku, vystoupení i dobročinná dražba. A právě pro tuto příležitost je potřeba dobrovolníků, kteří pomohou zajistit hladký chod festivalu. Ať už jde o přípravu stánků, provoz, technické zabezpečení nebo o komunikaci s návštěvníky na místě a o úklid. Práce bude hodně, ale na oplátku lze získat cenné zkušenosti. Zájemci se můžou zapsat už teď, a to na tomto odkaze.

Dobrovolnické centrum Ostravské univerzity si dává za cíl pomoci zprostředkovat pomoc těm, kteří ji potřebují. To se koneckonců prokázalo už v době pandemie covid-19, kdy dobrovolníci šili roušky, byli na telefonu pro zranitelnou skupinu seniorů, hlídali děti lékařům a lékařkám, pomáhali také v domovech, v nemocnicích i stacionářích. Dobrovolníci se zmobilizovali také při živelné pohromě na jihu Moravy a při válečném konfliktu na Ukrajině.

Nadační fond Křídlení podporuje místní neziskové organizace. Věnuje pozornost jedinečným projektům, které nezapadají do běžných grantových schémat. Projekty financují z vlastních fundraisingových aktivit, jako je například Advent plný Křídlení a TyrkysOVA sbírka s DPO. Pro každou sezónu vybírají nové projekty.