Hravé materiály pro nejmenší, se kterými si rozšíří slovní zásobu češtiny, vytvářeli jako dobrovolnickou aktivitu studenti Ateliéru knižního designu FU OU. „Po vypuknutí války na Ukrajině jsem přemýšlela, co by v této situaci mohl náš ateliér udělat. Nebylo reálné organizovat studenty do přímých dobrovolnických aktivit na pomoc uprchlíkům, protože to je vždy na uvážení možností každého jednotlivce,“ sděluje doktorka Julie Kačerovská z Ateliéru knižního designu FU OU, která chtěla, aby případná činnost byla blízká zaměření ateliéru. Důležitým momentem byl podle ní nakonec obecně známý fakt, že většina uprchlíků jsou matky s dětmi a rozhodla se, že zkusí udělat něco pro ně.

„Naše studenty jsem požádala, aby navrhli jednoduché hravé aktivity pro děti, u kterých by nepotřebovaly nutně asistenci dospělého. Záměrem bylo přinést dětem alespoň malou radost a chvíli rozptýlení, možnost přijít na jiné myšlenky ve stresující situaci v cizím prostředí a matkám dát možnost děti zabavit,“ dodává Kačerovská.

Díky studentům tak vznikly různé hravé vystřihovánky, skládačky a jiné hry z papíru, které mají mnohdy krom zábavy více variant užití. „Například jedna studentka vytvořila sérii obrázků, které mohou sloužit jako omalovánky a děti zde mohou také podle seznamu v ukrajinštině hledat vybrané předměty, a mají zde poté uveden český překlad a výslovnost,“ popisuje Kačerovská. Omalovánky tak mohou posloužit i při základní výuce češtiny jako slovníček.

Jelikož je tato situace jedinečná, autoři interaktivních materiálů neměli žádné konkrétní vzory, které by byly možné použít. Pouze měli zadání, aby vytvořili naučný a chytlavý materiál pro děti, které se chtějí nenásilně učit českému jazyku. Vytvářeli samostatné listy ve formátu A4 nebo A3 s tím, že pro práci s nimi nebudou děti potřebovat nic speciálního – pouze nůžky a pastelky.

Náš tip: stáhněte si tisková data materiálů, které pro ukrajinské děti vytvořili studenti Ateliéru knižního designu FU OU.

Materiály Ateliéru knižního designu FU OU pro potřeby vzdělávání ukrajinských dětí zdarma vytiskla brněnská tiskárna Quatro print a tisky byly rozděleny rovným dílem mezi Poradenské centrum OU a ostravský antikvariát Fiducia, který je také zapojen do pomoci ukrajinským rodinám.

„Tato spolupráce přišla v pravý čas. Materiály jsme předali našim lektorům češtiny, kteří u nás na univerzitě celé léto vyučují v rámci projektu MOBA pro ukrajinské teenagery. I tyhle mladé studenty vzdělávací hry vytvořené studentkami a studenty knižního designu baví při výuce,“ dodává Kamila Hýbnerová z Poradenského centra OU.

„Poskytli jsme také tisková data pro další případný dotisk materiálů,“ říká Kačerovská a dodává, že se jednalo o první zapojení ateliéru do tohoto druhu činnosti a je možné, že v budoucnu vzniknou další materiály pro nějakou skupinu obyvatel či dětí nebo bude ateliér reagovat na další aktuální témata jiným způsobem.