Důvod online formy prezentace letošních diplomových prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity uvádí kurátorka výstavy Katarína Klusová v úvodním textu s názvem DIFERENCIACE:

Prezentace diplomových prací tradičně po mnoho let probíhá ve formě výstavy a je k ní vydáván tištěný katalog. Jakožto instituce, která chce zastávat flexibilní přístup ve vztahu k palčivým problémům společnosti, rozhodli se vzdát se této zaužívané a finančně nákladné formy sebeprezentace. Finance byly přesměrovány na Ukrajinu a vedení i studenti čelí v souvislosti s tímto rozhodnutím pomyslné diferenciaci vlastních rolí. Pevně ale doufám, že zvolená alternativa ve formě webové prezentace bude finálně prospěšná a přinese své ovoce.

Webová prezentace diplomových prací.

Vystavující absolventi:

JOSEF ALBRECHT, DANIELA BAROŠOVÁ, ZDEŇKA BARTOŠOVÁ, PETRONELA BENCOVÁ, KAROLÍNA BLACHOVÁ, DOMINIKA GORALSKA, PATRÍCIA GRUNDZOVÁ, MAREK GRYGARČÍK, MATOUŠ HÁJEK, PATRÍCIA CHOLUJOVÁ, MICHAL KONVIČKA, JITKA KRÁLOVÁ, ALŽBETA KRCHOVÁ, PAVLÍNA KŘÍČKOVÁ, KLÁRA LAŠOVÁ, ROBIN MARIANČÍK A MICHAL NÁHLIK, BARBORA PROCHÁZKOVÁ, MARTINA STRAKOŠOVÁ, IVETA ŠAFRÁNKOVÁ, DANIEL TOMÁŠEK

 

Kurátorka: Katarína Klusová

Produkce: Andrea Uváčiková

Fotografka: Viktoria Tymonova

3D: Viktoriia Shakhnovich

Grafik: Polina Bakanová