Týden udržitelnosti na Ostravské začíná ve středu 20. září, kdy v rámci neformálního zahájení akademického roku na akci OUpener představíme všechny aktivity, do kterých se může zapojit každý se zájmem o udržitelný rozvoj společnosti. „Udržitelnost je cesta, na kterou je třeba nezapomínat. Fungovat v rovnováze není jen klišé. My, společenstvo lidí, si z přírody bereme zdroje k zajištění našich komfortních potřeb. Mnohdy si však bereme mnohem víc, než do ní vracíme. Udržitelný způsob života pro mě znamená život v rovnováze a harmonii – to, co si z přírody vezmeme, do ní musíme zase vrátit,“ uvádí koordinátorka Týdne udržitelnosti na Ostravské univerzitě Markéta Slivková.

 

Konkrétní program, páteční happening Uklízíme Rudnou, přibližuje také její kolega doktor Lukáš Choleva z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. „V roce 2022 jsme v rámci spolupráce s Moravskoslezským krajem objevili za pouhou noc tisíce přejetých obojživelníků snažících se překonat čtyřproudou silnici Rudná. V rámci uzavřené Hospodářské smlouvy mezi Ostravskou univerzitou a krajem nastavujeme trvalá opatření pro větší bezpečnost obojživelníků v okolí. Se zapojením studentů budujeme dočasné bariéry a studujeme chování obojživelníků pro budoucí navržení trvalých opatření,“ říká. Zamýšlenou aktivitou v rámci Týdne udržitelnosti je poukázat na neudržitelné množství odpadu, které se podél silnic hromadí, a na jeho vysokou nebezpečnost pro celý ekosystém. Záměrem je demonstrovat, v jakém prostředí mezi odpady se musí pohybovat chránění živočichové.

Udržitelnost. Porozumění toho, co vlastně znamená, a pochopení našeho vztahu s přírodou a důvodů, proč musíme začít jednat udržitelněji, je jednou z klíčových výzev současné generace. Nemělo by být překvapením, že se toto téma dotýká každého z nás. Právě proto můžete v pátek přiložit ruku k dílu i vy.

V budově Welcome Centre Ostravské univerzity bude v úterý 26. září probíhat Mlýnský SWAP věcí, které si zaslouží nový život. „Swapování oblečení nebo vzájemná výměna pokojových rostlin potěší nejen nové vlastníky, ale i životní prostředí. Vyswapovat pokojovku není vůbec náročný úkol, naopak, může to být skvělá zábava. Swapy spojují lidi, kteří se nebojí vyměnit něco z toho, co nepotřebují, za věc, po které se shání,“ představuje komunitní setkání pro studenty, zaměstnance i veřejnost organizátorka Markéta Slivková. Přijďte vyměnit nepotřebné za potřebné, upcyklovat textil na kreativním workshopu nebo se dozvědět víc o péči nejen o vyswapované rostliny.

V neposlední řadě vás zveme na edukační výstavu obrazů na téma Rostliny a světlo – na barvě záleží doktorandky Přírodovědecké fakulty OU Jany Koller, která se koná v rámci celého Týdne udržitelnosti od 20. do 26. září opět v přízemí budovy Welcome Centre Ostravské univerzity na Mlýnské ulici. „Je překvapivé, že rostliny jsou obecně lidmi vnímány jako neživé nebo naprosto nedůležité organismy. Je třeba si ale uvědomit, že bez rostlin bychom na naší planetě nikdy nebyli. Rostliny nejsou hloupé a už vůbec ne zbytečné, jenom občas nevidíme jejich úžasné schopnosti. Jsou velice vnímavé – přijímají signály z okolního prostředí, tyto získané informace zpracovávají a zvažují nejideálnější řešení. Aby rostliny dokázaly odolat měnícímu se prostředí a zvládly přežít masivní plenění, vyvinuly si velmi rychlé rekce, zahrnující třeba elektrické signály podobné těm, které jsou popsány u živočichů,“ dodává ke své výstavě autorka.