Nejen vy, kdo bydlíte na kolejích, můžete Áčko znát hlavně díky pravidelným úterním Chytrým kvízům. Ty zde mají dlouholetou tradici. Nepatří ale ani zdaleka k jediným zdrojům zábavy, které Áčkaři – jak si členové spolku říkají – organizují.

Před lety vzniklo Áčko právě jako spolek. Několik lidí se domluvilo, že chtějí vytvářet náplň volného času nejen pro sebe, ale i pro ostatní studenty. Začali pro ně organizovat akce a položili základy něčemu, co přetrvává dodnes.

Vedle baru tak už nějakou dobu funguje spolek Áčkařů.

Na studentských kolejích Jana Opletala vznikl bar. Mezi provozovateli a pořadateli se vystřídalo již mnoho lidí, kteří ho udržují stále živý. V současné době se o jeho provoz stará studentka Ostravské univerzity Jana Cieslarová spolu s dalšími. Je zároveň vedoucí baru Áčko a jednoduše si řekla, že ambice mohou být mnohem výš. Vedle baru tak už nějakou dobu funguje spolek Áčkařů, který se pomalu dostává více do povědomí. Má zásluhu na obnovení tradic, jako je mimo jiné stavění nebo kácení Májky, a začíná se úspěšně angažovat v širší oblasti studentského života.

Příkladem, který mluví za vše, je letošní velmi vydařený OUpener. Tým Áčka s podporou Ostravské univerzity organizoval první ročník této akce na zahájen akademického roku. Na zahradě kolejí Jana Opletala se představily různé organizace, spolky, centra, studenti měli možnost plnit výzvy, nechyběla živá hudba ani bar nebo drobné občerstvení. Již nyní víme, že první ročník nebyl tím posledním a tato vlaštovka může být předzvěstí něčeho většího.

Nejen stavění a kácení Májky je důkazem, že tým Áčka tradice i obnovuje. Bývalí studenti si jistě vzpomenou na Orientbier. I ti si ho mohou připomenout, protože znova ožívá. Dal by se nazvat vyloženě studentskou akcí, úkolem je totiž v co nejrychlejším čase vypít osm piv celkově v osmi předem určených podnicích a zdárně dorazit do cíle. Jelikož jde především o zábavu, týmový závod se běží v kostýmech. Další ročník se uskuteční na jaře, takže si ho nenechte ujít.

Jestli dáváte přednost spíše formálnější zábavě, pak by vám neměl uniknout již druhý společenský ples, který spolek Áčko pořádá. Na prvním ročníku proběhla také netradiční dražba, kdy se podařilo získat 12 tisíc korun pro neziskovou organizaci S.T.O.P., na pomoc dětem ze znevýhodněných rodin. Další ročník se uskuteční začátkem března na sále na studentských kolejí Ostravské univerzity na Hladnově. Tématem bude Červený koberec, takže se rozhodně máte na co těšit.

Věřím a doufám, že jsem již nyní vzbudila zájem o aktivity, které Áčkaři pro vás připravují a na kterých spolupracují. Z těch uplynulých bych chtěla ještě zmínit organizovaný úklid Hladnova na Den země, které podpořilo i město nebo tři dny Mikulášské nadílky po různých školách a neziskových organizacích.

Přímo v Áčku pak proběhly již tři vernisáže, pravidelně zde pořádá akce studentská organizace ESN, nepravidelně se v Áčku konají večírky kateder. Prostory jsou využívány různě. Kromě pyžamových, seznamovacích, vánočních a jiných tematických párty Áčko dává do chodu také zatím nepravidelné Hladnovské povídání. Jde o sérii interaktivních přednášek s širokým výběrem různých témat, převážně historických a naučných. Můžete si přijít poslechnout, co vás zajímá, ale nebojte sami přijít i s vlastním nápadem. Z obou stran je to cenná zkušenost.

Na rozdíl od Áčka je vám tým Áčkařů otevřen nonstop. Pokud se i vy sami chcete aktivně podílet na studentském životě, nebojte se spolek kontaktovat, a to například prostřednictvím facebookové stránky nebo instagramového profilu. Přidejte se k týmu, dostanete tak příležitost se společensky angažovat a získáte spoustu nových zkušeností.